Hide metadata

dc.contributor.authorMunezero, Annie Marlene
dc.date.accessioned2018-08-24T22:01:03Z
dc.date.available2018-08-24T22:01:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationMunezero, Annie Marlene. Kan første og andre molar benyttes til aldersvurdering ved agenesi av visdomstenner?. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63750
dc.description.abstractOdontologisk aldersvurdering utføres for å finne en odontologisk alder som sammenfaller med et individs kronologiske alder. Visdomstennene er ofte brukt ved aldersbestemmelse hos ungdommer og unge voksne da de kan gi indikasjon på om et individ er over eller under 18 år. 20-25 % av befolkningen mangler visdomstannen og da må man benytte seg av andre metoder for å aldersbestemme. Vi vil med denne oppgaven undersøke mulighetene for å bruke pulpastørrelse på første og andre molar som en ny metode for å komme frem til en odontologisk alder ved agenesi av visdomstannen. Det er kjent at pulpastørrelsen reduseres med alderen. Dette kommer blant annet av påleiring av sekundærdentin, som er dentin som dannes kontinuerlig etter at kronen til en tann er fullt utviklet. Målinger pulpakammer og tannstørrelse ble utført på 40 ortopantomogrammer av 14-,16-,18- og 20 åringer. Forholdet mellom høyde, lengde og bredde av pulpa og tannen vil sett ut fra våre resultater ikke være en god metode for aldersvurdering av individer yngre eller lik 20 år. Dette er i overenstemmelse med andre undersøkelser som har vist at sekundærdentindannelse er mer signifikant etter 30 års alder.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleKan første og andre molar benyttes til aldersvurdering ved agenesi av visdomstenner?nob
dc.title.alternativeCan the First and Second molars be used for Age Estimation in cases of Agenesis of the Third molars?eng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2018-08-24T22:01:03Z
dc.creator.authorMunezero, Annie Marlene
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66276
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63750/1/Kan-f-rste-og-andre-molar-benyttes-til-aldersvurdering-ved-agenesi-av-visdomstenner.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata