Hide metadata

dc.contributor.authorSandum, Ronja Kristine
dc.date.accessioned2018-08-24T22:01:03Z
dc.date.available2018-08-24T22:01:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSandum, Ronja Kristine. Nanopartikler i det orale miljøet - en fremtidig forebyggende behandling?. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63749
dc.description.abstractFor å bedre den orale helsen hos utsatte individer, samt tilby et bredere utvalg av forebyggende behandlingsmetoder, kan nanoteknologi muligens være med på å forme en fremtidig forebyggende behandling innenfor odontologien som det er viktig å se nærmere på. Gjennom denne masteroppgaven var det ønskelig å gjøre nettopp dette. Masteroppgaven består av to hoveddeler, der del én består av innledende kunnskap som er relevant for emnet, mens det i del to er beskrevet in vitro pilotforsøk som er gjennomført. Kan nanopartikler feste seg til tannoverflaten? Dette spørsmålet ble undersøkt nærmere i den første delen av forsøkene. I disse forsøkene ble liposomenes adhesjon til emaljeoverflater visualisert/analysert ved bruk av ulike metoder og måleinstrumenter: atomic force microskop (AFM), skanning elektronmikroskop (SEM) og white light interferometer (WLI). Videre var det ønskelig å undersøke om liposomene kunne ha syrebeskyttende effekt. Del to hadde derfor til hensikt å se nærmere på liposomenes effekt på erosiv demineralisering. Resultatene viste at liposomer gir en signifikant reduksjon av kalsium-frigjøring fra emaljeoverflatene til tannprøvene ved eksponering for sitronsyre, og det kan derav konkluderes med at liposomer utøver en syrebeskyttende effekt ved å appliseres på tannoverflater som utsettes for syre. Det konkluderes dog med at det er nødvendig med ytterligere forskning på området. Blant annet vil det være hensiktsmessig å se nærmere på liposomers adhesjon til emaljeoverflaten, samt klinisk relevante og godt egnete analysemetoder for undersøkelse av partiklene.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleNanopartikler i det orale miljøet - en fremtidig forebyggende behandling?nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-24T22:01:03Z
dc.creator.authorSandum, Ronja Kristine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66240
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63749/1/Masteroppgave_Ronja.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata