Hide metadata

dc.contributor.authorLe, Tuyet Nhi Hoang
dc.date.accessioned2018-08-21T22:03:56Z
dc.date.available2018-08-21T22:03:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationLe, Tuyet Nhi Hoang. Effekter av ulike fettsyrer og diacylglyserol acyltransferase 1 og 2 på oljesyremetabolismen i humane skjelettmuskelceller. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63541
dc.description.abstractBakgrunn: Akkumulering av lipider intracellulært har vist å ha betydning for utvikling av insulinresistens og type 2-diabetes. Diacylglyserol acyltransferase 1 og 2 er enzymer som katalyserer det siste trinnet i triacylglyserolsyntesen, fra diacylglyserol (DAG) til triacylglyserol (TAG). Selv om det er kjent at DGAT-enzymene katalyserer denne reaksjonen er det ikke før nylig blitt rapportert at de antagelig har forskjellige regulatoriske roller i lipidmetabolismen. I denne oppgaven er det blitt sett på effekten av forskjellige fettsyrer på lipidmetabolismen i humane myotuber. Videre ble det brukt selektive hemmere av DGAT-enzymene for å se på de spesifikke effektene til DGAT1 og DGAT2. Metode: Humane myotuber har blitt behandlet med eikosapentaensyre (EPA), oljesyre (OA) og palmitinsyre (PA) med og uten DGAT1- og DGAT2-hemmere (A922500 og JNJ-DGAT2-A). Lipidmetabolismen ble studert ved bruk av radiomerket OA og fettsyreoksidasjonen ble målt som dannelse av syreløselige metabolitter (ASM) og karbondioksid (CO2). Graden av fettsyreinkorporering og -frigjøring ble studert ved bruk av [14C]OA. Videre ble det sett på uttrykket av sentrale gener i fettsyremetabolismen ved hjelp av kvantitativ polymerase kjedereaksjon (qPCR) etter behandling av cellene med OA og DGAT-hemmere. Resultater: Resultater fra denne oppgaven viser en oppregulering av DGAT1 ved 4 timers behandling med DGAT2-hemmer, mens 4 timers DGAT1-hemming ga en oppregulering av fettvevs triacylglyserol lipase (ATGL). Det ble observert en økt inkorporering og frigjøring av radiomerket OA ved inkubering av myotubene med EPA i forhold til OA. I motsetning til dette viste PA en liten til ingen endring ved akuttbehandling på inkorporering og frigjøring av [14C]OA. Ved koinkubering med DGAT1-hemmer og EPA ble det observert en lavere akkumulering og frigjøring av OA. Tilsvarende koinkubering med PA viste lite tegn til endring i akkumulering og frigjøring av OA. Forbehandling med EPA i 24 timer viste en økt akkumulering og redusert -oksidasjon, og inkubering med DGAT1-hemmer etter forbehandling førte til en signifikant redusert akkumulering av OA. Ved tilsvarende forbehandling med PA var det kun -oksidasjonen som var signifikant redusert. Konklusjon: Selv om DGAT1 og DGAT2 begge katalyserer det siste trinnet i triacylglyserolsyntesen kan det observeres en forskjell på inkorporering, oksidering og frigjøring av fettsyrer ved de to ulike enzymene. Inkubering med EPA har vist å øke akkumuleringen av fettsyrer, men ved tilsetning av DGAT1-hemmer etter forbehandlingen med EPA ble det derimot en signifikant redusert [14C]OA akkumulering.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleEffekter av ulike fettsyrer og diacylglyserol acyltransferase 1 og 2 på oljesyremetabolismen i humane skjelettmuskelcellernob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-21T22:03:56Z
dc.creator.authorLe, Tuyet Nhi Hoang
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66093
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63541/1/MASTER_NHI_LE.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata