Hide metadata

dc.contributor.authorNestande, Håkon Hanssen
dc.date.accessioned2018-08-21T22:03:46Z
dc.date.available2018-08-21T22:03:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationNestande, Håkon Hanssen. Parallell ekstraksjon av basiske legemidler over kunstige væskemembraner. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63529
dc.description.abstractParallel artificial liquid membrane extraction (PALME) har siden den første publiserte artikkelen i 2013, vist seg å være en effektiv prøveopparbeidelsesmetode i 96-brønnsformat til ekstraksjon av både sure og basiske legemidler fra plasma. PALME er i en utviklingsfase hvor konseptet er klart til å benyttes på rutinelaboratorier som ønsker mer effektive, mindre tidkrevende og billigere prøveopparbeidelsesmetoder; utstyret som brukes er lett å håndtere og er kommersielt tilgjengelig, men interessen for konseptet må skapes med tanke på bruk i rutinelaboratorier. For å øke interessen rundt PALME, ble det i denne oppgaven forsøkt å utvide dets applikasjonsområde ved å utvikle nye metoder for ekstraksjon av vannløselige og fettløselige vitaminer fra plasma. En generisk PALME-metode kalt PALME-non-polar basic drugs (PALME-NPBD) ble også testet på en blanding av 46 legemidler og rusmidler i plasma. Metodeutviklingen i forbindelse med de vannløselige og fettløselige vitaminene viste seg å være krevende på nåværende kunnskap, og det ble besluttet ikke å fullføre dette arbeidet. Erfaringene er oppsummert i appendiks. Hovedvekten av arbeidet ble derfor fokusert på PALME-NPBD. Legemidlene og rusmidlene (analyttene) som ble ekstrahert med PALME-NPBD var for det meste monobasiske legemidler med log P over 2, men noen zwitterioner og analytter med log P under 2 ble også tatt med. Analyttene ble ekstrahert fra en blanding av 100 µl plasma, 100 µl vandig løsning av analyttene, 25 µl metanol og 25 µl karbonatbuffer pH 10,4 (donorløsning), gjennom en organisk væske immobilisert i porene i en polyvinylidenfluorid (PVDF)-membran (SLM), og inn i en sur, vandig akseptorløsning av 20 mM maursyre pH 2,5 (akseptorløsning). For å effektivisere ekstraksjonen ble PALME-oppsettet satt på en ristemaskin ved 900 rpm i 45 minutter. Etter ekstraksjon i 45 minutter, ble akseptorløsningene pipettert ut og analysert direkte på liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)-systemet. Resultatene fra PALME-NPBD viste at 8 av 46 analytter var innenfor kravene som ble satt til den generiske metoden: i) utbytte ≥ 40 %; ii) utbytte uavhengig av konsentrasjon; iii) r2 ≥ 0,98 og iv) relativt standardavvik (RSD) ≤ 20 %.nob
dc.language.isonob
dc.subjectvitamin A
dc.subjectvitamin B
dc.subjectPALME
dc.subjectvitamin D
dc.subjectparallel artificial liquid membrane extraction
dc.subjectvitamin E
dc.subjectbasiske legemidler
dc.subjectpolar surface area
dc.subjectPSA
dc.titleParallell ekstraksjon av basiske legemidler over kunstige væskemembranernob
dc.title.alternativeParallel extraction of basic drugs through artificial liquid membraneseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-21T22:03:46Z
dc.creator.authorNestande, Håkon Hanssen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66082
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63529/1/Nestande2018_master_farmasi.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata