Hide metadata

dc.contributor.authorBratlie, Cecilia Norevik
dc.date.accessioned2018-08-21T22:02:30Z
dc.date.available2018-08-21T22:02:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBratlie, Cecilia Norevik. Andrespråkslesing i matematikk: En kvalitativ studie av leseforståelse. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63449
dc.description.abstractAndrespråkslesing i matematikk: En kvalitativ studie av leseforståelse er ei mastergradsavhandling som undersøker leseforståelse av matematiske tekster. Deltakerne i prosjektet er voksne studenter som tar eller har tatt et innføringskurs i matematikk i forbindelse med høyere utdanning. Fire av dem har norsk som andrespråk, og én av dem har norsk som morsmål. Studiens viktigste formål er å undersøke hva det er som fremmer eller hemmer leseforståelsen til deltakerne i prosjektet. Studien undersøker også hva deltakerne gjør når de ikke forstår det de har lest. Avhandlinga viser at de voksne studentene med norsk som andrespråk benytter seg av flere ulike strategier for å skape mening av det de leser. De fokuserer blant annet på det faglige innholdet, skumleser for å finne hovedinnholdet i teksten, leser teksten flere ganger eller prøver å finne korrelater for utfordrende ord på andre språk de har kunnskaper om. Det viser seg også at deltakerne gjerne samtaler med medstudenter eller forelesere når det er noe de ikke forstår i faget. Studien viser også at samtale, diskusjon, forklaringer med andre ord og høyttenkning sammen med andre har en positiv innvirkning på leseforståelsen til minst én av deltakerne. Matematisk språkbruk og notasjon ser ut til å ha to mulige effekter. Når deltakeren på forhånd kjenner til symbolene og notasjonen som brukes, fremmer de leseforståelsen. Hvis notasjonen derimot er ukjent, ser den derimot ut til å hemme leseforståelsen. Forholdet mellom det abstrakte og det konkrete i matematiske tekster er også problematisk for noen av deltakerne. Hvis det er for mange abstrakte og generelle formler, blir det vanskelig å forstå. Hvis det derimot bare er konkrete eksempler og ingen abstrakte formler, får ikke leseren (nødvendigvis) nok informasjon om hvordan man skal jobbe med nye, ukjente eksempler. Det viser seg også at typografiske virkemidler som linjeavstand, skriftstørrelse, skrifttyper og plasseringa av formler i forhold til resten av den løpende teksten, påvirker lesinga. Utheving av sentral informasjon (som formler) har en positiv innvirkning på lesinga. Det viser seg også at dersom teksten ser ut til å være veldig «tett», blir den både mer utfordrende å lese og gjør også at noen av deltakerne i studien blir engstelige.nob
dc.language.isonob
dc.subjectmatematikk
dc.subjectlesing på andrespråket
dc.subjectlesing i matematikk
dc.subjectleseforståelse
dc.subjectrealfag
dc.subjectlesing
dc.subjectnorsk som andrespråk
dc.subjectandrespråkslesing
dc.titleAndrespråkslesing i matematikk: En kvalitativ studie av leseforståelsenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-21T22:02:30Z
dc.creator.authorBratlie, Cecilia Norevik
dc.identifier.urnURN:NBN:no-66005
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63449/1/Cecilia_Norevik_Bratlie_Mastergradsavhandling_levering.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata