Hide metadata

dc.contributor.authorAndenæs, Sindre
dc.date.accessioned2018-08-21T22:01:20Z
dc.date.available2018-08-21T22:01:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAndenæs, Sindre. L'histoire exemplaire dans les Mémoires d’outre-tombe. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63376
dc.description.abstractFrançois-René de Chateaubriand (1768-1848) var en forfatter som stod med et ben i den gamle og den nye verden. Oppvokst under l’Ancien régime i Bretagne i 1768, og død under utbruddet av revolusjonen i 1848, dekket hans liv en periode av de kanskje mest dramatiske omveltningene i fransk historie. Det er dette livet han beskrev i sine memoarer, Mémoires d’outre-tombe. I tillegg til å leve under en epoke av store historiske forandringer, levde Chateaubriand også i en tid hvor måten å forholde seg til den historiske fortiden også forandrer seg dramatisk. Den vestlige historiografien beveget seg vekk fra å være en samling eksempler (exemplum) som skulle fungere som «livets læremester» (historia magistra vitae), til å studere fortiden isolert fra slike didaktiske og moralske hensyn. I min oppgave har jeg villet undersøke hvordan Chateaubriand forholder seg til historiens eksempler i sine memoarer, i en periode hvor deres relevans er høyst usikker. Det historiske eksemplet rolle i Chateaubriands historieskriving har allerede blitt delvis undersøkt av historikerne Reinhart Koselleck og François Hartog, men har ennå ikke blitt utførlig analysert i hans memoarer, altså i et selvbiografisk verk som kombinerer både skjønnlitterære og historiske elementer. Ingen av disse historikerne har heller gått nærmere inn på hva som kjennetegner et eksempel, ei heller den lange retoriske tradisjonen som de historiske eksemplene springer ut av. Denne oppgaven forsøker å bøte på dette. Oppgavens tre første kapitler gir biografisk og historisk kontekst for Chateaubriands liv, skisserer de viktigste sjangertrekkene for hans memoarer, og drøfter de viktigste metodologiske hensynene man burde forholde seg til i en analyse av historiske eksempler i et slikt verk. Dette danner grunnlaget for nærlesningene i de tre påfølgende kapitlene. Jeg tar for meg hvordan Chateaubriand benytter seg av historiske eksempler som en illustrerende retorisk teknikk og moralske mønsterpersonligheter i beskrivelsene av henholdsvis seg selv, hans samtidige, og til slutt Napoleon Bonaparte. Jeg argumenterer for at de historiske eksemplene illustrerer likhetene og forskjellene mellom Chateaubriands samtidige og fortidige, særlig når det gjelder deres moralske kvaliteter og historiske roller. I første kapittel av min analyse, undersøker jeg hvordan Chateaubriand beskriver sin historiske erfaring som rojalist og legitimist ved å sammenligne seg selv med historiske personer fra den engelske revolusjon og de franske revolusjonskrigene. I det andre analysekapittelet tar jeg for meg hvordan antikkens helter og skurker brukes til å beskrive den historiske kontinuiteten til jakobinernes forbrytelser under den franske revolusjonen, til å ironisere over deres misforståelser av historien, og til å beskrive middelmådigheten til Chateaubriands samtidige under restaurasjonen og julimonarkiet. Oppgavens siste analysekapittel tar for seg historiens helter og monstre som brukes til å illustrere den moralske kompleksiteten hos Napoleon Bonaparte, og undersøker også de forskjellige måtene hans ekstraordinære og myteomspunne liv belyser mulighetene og problemene ved bruken av historiens eksempler.fre
dc.language.isofre
dc.subjecteksemplum
dc.subjecteksempel
dc.subjecthistoria magistra vitae
dc.subjectmemoarer
dc.subjectMémoires d'outre tombe
dc.subjectretorikk
dc.subjectChateaubriand
dc.subjecthistorie
dc.titleL'histoire exemplaire dans les Mémoires d’outre-tombefre
dc.title.alternativeExemplary history in Mémoires d'outre-tombeeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-21T22:01:19Z
dc.creator.authorAndenæs, Sindre
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65938
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63376/1/L-histoire-exemplaire-dans-les-M-moires-d-outre-tombe.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata