Hide metadata

dc.contributor.authorImeland, Tonje Sagstad
dc.date.accessioned2018-08-21T22:00:31Z
dc.date.available2018-08-21T22:00:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationImeland, Tonje Sagstad. «Den ungen er eit troll, seier mamma». Fremstillinger av foreldrerollen i ni norske bildebøker utgitt mellom 1980 og 2010. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63323
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg foreldrerollen i bildebøker, og problemstillingen for studien er: Hvordan er foreldrene fremstilt i et utvalg bildebøker utgitt mellom 1980 og 2010? Ved å gjennomføre multimodal analyse av ni norske bildebøker, undersøker jeg hvordan foreldrene blir fremstilt både visuelt og i verbalteksten. Med utgangspunkt i studiene til Amy L. DeWitt (2005) og David Anderson og Mykol Hamilton (2005), studerer jeg spesielt hvilke roller foreldrene inntar, hvordan de samhandler med barna, og i hvor stor grad de er til stede og deltakende i narrativet. Basert på analysene av mitt materiale er det spesielt tre tendenser ved fremstillingen av foreldrene som gjør seg gjeldende. Den første er at mødrene i utvalget mitt er en underrepresentert gruppe. I flere av bøkene er mødrene ikke til stede i det hele tatt, og i hovedvekten av bøkene hvor mor er til stede, er hun representert merkbart mindre enn far. Den andre er at fedrene i stor grad blir fremstilt som myke og omsorgsfulle menn, noe som bryter med funnene til Anderson og Hamilton, som fant at fedre i bildebøker ofte blir fremstilt som stoiske og uengasjerte. Den tredje tendensen er at de tradisjonelle foreldrerollene som DeWitt presenterer synes å være uanvendelige i de nyere bøkene i utvalget, ettersom foreldrene i disse bøkene sjelden eller aldri inntar DeWitts roller. Til slutt identifiserte jeg en tilsynelatende utvikling i fremstillingen av foreldrene fra 1980 til 2010. Fremstillingene har utviklet seg fra å være positive og hyllende, til å bli mer kritiske, med et fokus på dysfunksjonelle familier.nob
dc.language.isonob
dc.subjectbildebøker
dc.subjectforeldre
dc.subjectforeldreroller
dc.title«Den ungen er eit troll, seier mamma». Fremstillinger av foreldrerollen i ni norske bildebøker utgitt mellom 1980 og 2010nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-21T22:00:31Z
dc.creator.authorImeland, Tonje Sagstad
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65889
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63323/1/Imeland_Master-06-mai.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata