Hide metadata

dc.contributor.authorRikheim, Sigrid Albert
dc.date.accessioned2018-08-21T22:00:25Z
dc.date.available2018-08-21T22:00:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRikheim, Sigrid Albert. Lyden av stillhet. En nærlesning av hulemotivet i Tor Ulvens "Det tålmodige". Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63316
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en lesning av hulemotivet i Tor Ulvens Det tålmodige (1987). Jeg tar her utgangspunkt i fire av diktene fra denne utgivelsen, hvor Ulven skriver om en hule og et hulrom. Ulven-resepsjonen har vært oppmerksom på hulen og skrevet om den med en fenomenologisk tilnærming. Mitt videre bidrag til dette er å lese hulen i en estetisk sammenheng samtidig som jeg knytter an til en økokritisk diskusjon. Jeg foretar en tematisk analyse av hulemotivet som er oppmerksom på fenomenologiske grunnproblemer knyttet til utfordringene med å skulle beskrive erfaringer i den menneskelige bevissthetens grenseland, og – i et økokritisk perspektiv – forholdet mellom det menneskelige og det ikke- menneskelige. Samtidig kobler jeg denne utforskningen til estetiske problemstillinger vedrørende spatialitet og temporalitet. Jeg mener Ulven etablerer hulen i et grenseland der disse to møtes og utgjør et romtid-intervall. En hule utgjør en romlig avgrensning i naturen, hvilket også er tilfellet i diktene – en spatial begrensning der Ulven, med sine arkeologiske undersøkelser i jordens lag, kontrasterer ulike tidsdimensjoner og tidsforståelser. Først undersøker jeg hvordan Ulven avskriver et lyrisk jeg som uten videre kan tolkes som et menneskelig jeg. Dette får betydning for andre kapittel, der jeg undersøker hvordan Ulven beskriver og tillegger hulen romlige og temporale kvaliteter. Videre diskuterer jeg avskrivingen av individet som utalested og konstruksjonen av hulen gjennom naturens egne lyder i et økokritisk perspektiv. Økokritikkens undersøkelse av hvordan det er mulig å tale for eller med naturen, og forsøket på å tenke ikke-mennesket, blir her viktig. I tredje kapittel går jeg nærmere inn på lydene i hulen. Her tar jeg utgangspunkt i teorier om rytme for å kunne diskutere hvordan lydene i hulen først og fremst handler om bevegelse, om ulike rytmer og tider i naturen. Avslutningsvis forsøker jeg å vise hvordan hulens rytmikk ikke handler om selve lyden (fordi rytmen ikke er lyden), men om stillhet og det å lytte. Det er et forsøk på å tale for eller med det som ikke selv kan tale, men Ulven verken taler på vegne av naturen eller ilegger den et menneskespråk. I hulen konfronterer Ulven leseren med en individuell, begrenset tidsopplevelse og med annethet. Her åpner han for å operere med ulike tidsmålestokker og -opplevelser, som dermed muliggjør en perspektivendringen og spørsmålet: Kanskje handler det ikke kun om oss?nob
dc.language.isonob
dc.subjectpoesi
dc.subjectnatur
dc.subjectTor Ulven
dc.subjectfenomenologi
dc.subjectmenneske
dc.subjectBarthes
dc.subjecttid
dc.subjectfravær
dc.subjectrom
dc.subjectlytte
dc.subjectrytme
dc.subjectnærvær
dc.subjectstillhet
dc.subjectDeleuze
dc.subjectpause
dc.subjectGuattari
dc.subjectmellomrom
dc.subjectChristensen
dc.subjectbevegelse
dc.subjectspatialitet
dc.subjectlyd
dc.subjecthule
dc.subjectøkokritikk
dc.subjectDet tålmodige
dc.subjecttemporalitet
dc.subjectannethet
dc.titleLyden av stillhet. En nærlesning av hulemotivet i Tor Ulvens "Det tålmodige"nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-21T22:00:25Z
dc.creator.authorRikheim, Sigrid Albert
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65882
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63316/1/Rikheim-masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata