Hide metadata

dc.date.accessioned2018-08-20T09:29:54Z
dc.date.available2018-08-20T09:29:54Z
dc.date.created2017-02-28T08:57:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHotvedt, Marianne Jenum . Tariffavtaler, rettsutvikling og organisasjonsfrihet. Lov og Rett. 2017(2), 86-109
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63223
dc.description.abstractTemaet for denne artikkelen er rettsutviklingens betydning for tariffavtaler og tariffpartenes ansvar. 1 Temaet er praktisk viktig. Tariffavtaledekningen i Norge er relativt høy, den er praktisk talt 100 prosent i offentlig sektor og nær 60 prosent i privat sektor.2 Samspillet mellom tariffavtale og lov er derfor helt vesentlig for å forstå reguleringen av arbeidslivet. Temaet er også prinsipielt viktig. Forholdet mellom lov og tariffavtale reiser spørsmål om hvorvidt organisasjonsfrihet og prinsipper om kollektiv autonomi setter skranker for lovgiver. Rettsutviklingen har dessuten styrket organisasjonsfrihetens stilling i norsk rett. Innledningsvis presenterer jeg tariffavtalen som reguleringsinstrument (punkt 2) og utgangspunktet om organisasjonsfrihet og kollektiv autonomi (punkt 3). Jeg drøfter den rettsutviklingen som skjer gjennom tariffavtalene selv (punkt 4), og hvordan rettsutvikling ved endringer i lovregler påvirker tariffavtalen (punkt 5). Underveis skisserer jeg hvordan tariffpartene kan stilles til ansvar for de ulike formene for rettsutvikling. Avslutningsvis reises spørsmålet om tariffpartene har et ansvar for å bidra til en bestemt rettsutvikling (punkt 6).en_US
dc.languageNB
dc.titleTariffavtaler, rettsutvikling og organisasjonsfriheten_US
dc.title.alternativeNBNorsk, bokmålNorwegian, bokmålTariffavtaler, rettsutvikling og organisasjonsfrihet
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorHotvedt, Marianne Jenum
cristin.unitcode185,12,2,0
cristin.unitnameInstitutt for privatrett
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1454471
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Lov og Rett&rft.volume=&rft.spage=86&rft.date=2017
dc.identifier.jtitleLov og Rett
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage86
dc.identifier.endpage109
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-3061-2017-02-03
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65783
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn0024-6980
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63223/3/Artikkel.Tariffavtaler.Cristin.pdf
dc.type.versionAcceptedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata