Hide metadata

dc.contributor.authorSkyvulstad, Thea
dc.date.accessioned2018-08-18T22:00:18Z
dc.date.available2018-08-18T22:00:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSkyvulstad, Thea. Pressens nedslag i parlamentarisk kontroll - En kvantitativ analyse av spørrevirksomheten på Stortinget. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63217
dc.description.abstractVed å gjøre en kvantitativ analyse av spørsmålene i Stortingets spørretime, har målet vært å finne ut hvor ofte stortingsrepresentantene referer til mediene i sine spørsmål. Tre stortingssesjoner er undersøkt i denne oppgaven; 1992-1993, 2002-2003 og 2012-2013. I tillegg har arbeidet til Erling Sivertsen fra 1987 blitt brukt. Han foretok liknende analyser av stortingssesjonene 1952, 1962-1963, 1972-1973 og 1982-1983. Dermed er konklusjonene basert på et omfattende materiale. Hovedfunnene i denne oppgaven kan oppsummeres med at mediene i stor grad blir referert til av stortingsrepresentantene i deres spørsmålstilling. Dessuten har denne tendensen økt over tid. Det er i de sosialpolitiske sakene, som helse, utdanning og justis, at mediene har størst nedslag i den parlamentariske kontrollen som spørretimen utgjør. Gjennom undersøkelsene som er blitt gjort bidrar jeg til å vise hvordan medienes dagsorden er med på å legge føringer på den politiske debatten i det parlamentariske landskapet.nob
dc.description.abstractThrough this research I attempt to describe how the media’s agenda is shaping the political debate, especially in the parliamentarian sphere. By doing a quantitative analysis of the questions asked during the Storting’s Question Time, the goal has been to deduct how often the parliamentarians refers to the media in their questions. Three different time periods have been analyzed: 1992-1993, 2002-2003 and 2012-2013. In addition, the work of Erling Sivertsen have been utilized in this thesis. Sivertsen conducted a similar analysis of four time periods: 1952, 1962-1963, 1972-1973 and 1982-1983. Hereby, the conclusions made by this research are based on extensive data material. The key findings can be summed up by stating that the media is largely referred to by the parliamentarians when they formulate questions. This tendency has increased over time. Socio-political topics such as health, education and law, is where the media seem to have the biggest influence.eng
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titlePressens nedslag i parlamentarisk kontroll - En kvantitativ analyse av spørrevirksomheten på Stortingetnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-18T22:00:18Z
dc.creator.authorSkyvulstad, Thea
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65777
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63217/1/Skyvulstad_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata