Hide metadata

dc.contributor.authorOlsen, Maria
dc.date.accessioned2018-08-18T22:00:16Z
dc.date.available2018-08-18T22:00:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationOlsen, Maria. «Det har blitt veldig vanlig at jenter fremstiller seg på den måten, det har ikke noe virkning lengre» - En oppgave om seksualiseringsforståelse og selvseksualisering blant videregåendeskole elever på Instagram og Snapchat. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63216
dc.description.abstractHvordan kan seksualiseringsfenomenet i mediene ha påvirket hvordan norske videregåendeelever uttrykker seg i sosiale medier? Kan det trekkes sammenhenger mellom tradisjonelle fremvisninger av kjønnsuttrykk, og seksuell selvrepresentasjon? Hvordan påvirker teknologi hvordan seksualisering blir forstått? I denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan 16-19 åringer definerer begrepet «seksualisert», og om selvseksualisering er et fremtredende fenomen på Instagram og Snapchat. Ved hjelp av en kvantitativ spørreundersøkelse har jeg vært i kontakt med 94 respondenter for å undersøke hva de deler på Internett, og hvilke grunner de gir for å kle av seg. Det analyseres med et teoretisk utgangspunkt i hvordan seksualisering av populærkulturen har synliggjort, idealisert og normalisert sex-snakk og den seksuelle (kvinne)kroppen. Oppgaven viser hvordan kropp har blitt gjenstand for å kommunisere identitet på «riktig måte» blant en ung, kroppsfiksert og eksperimentell aldersgruppe, både ubevisst og bevisst. Samtidig, engasjeres pornografi- og erotikkbegrepet for å si noe om holdningsendringer i postmoderniteten, og forståelser av offentlig og privat. Seksualiseringsdefinisjoner har blitt seksuelt eksplisitte og motiveres av både flørt og humor.nob
dc.description.abstractHow can the phenomenon of enhanced sexualization in the media influence the manner of which Norwegian high school students express themselves in social media? Is there a connection between traditional gender representation and sexual self-representation? How does technology impact the understanding of sexualizing? The objective of this master thesis is to investigate how 16-19-yeard-old high school students define the expression «sexualized», and if self-sexualizing is a prominent phenomenon on Instagram and Snapchat. By using a quantitative survey method, I have been in contact with 94 respondents to investigate what they share, and the reasons they give for undressing online. With basis in theory, an analysis of how the sexualizing of pop culture has highlighted, idealized and normalized sex-talk and sexualized the (female)body is performed. The master thesis shows how the body has been objectified as a tool for the communication of identity in «the right way» among a young, body fixated and experimental age, both consciously and unconsciously. At the same time, both the terms pornography and erotica are utilized to explain changes in attitude in postmodernism, and the understanding of what is public and private. Definitions of sexualization have become sexually explicit and are motivated by both flirtation and humor.eng
dc.language.isonob
dc.subjectungdomskultur
dc.subjectSeksualisering
dc.subjectkjønnsuttrykk
dc.subjectseksualiseringsfenomen
dc.subjectselvseksualisering
dc.subjecterotikk
dc.subjectsosiale medier
dc.subjectInstagram
dc.subjectporno-chic
dc.subjecthyperseksualisering
dc.subjectpornografi
dc.subjectSnapchat
dc.title«Det har blitt veldig vanlig at jenter fremstiller seg på den måten, det har ikke noe virkning lengre» - En oppgave om seksualiseringsforståelse og selvseksualisering blant videregåendeskole elever på Instagram og Snapchatnob
dc.title.alternative«It's become vey usual that girls portray themselves in that manner, it no longer has any effect» - A thesis regarding sexualization understanding and self-sexualization among high school students using Instagram and Snapchateng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-18T22:00:16Z
dc.creator.authorOlsen, Maria
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65776
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63216/1/Masteroppgave_MariaOlsenx.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata