Hide metadata

dc.contributor.authorHaavik, Nicolai Spjøtvold
dc.date.accessioned2018-08-17T22:00:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHaavik, Nicolai Spjøtvold. Fra tradisjonell til spennende: En studie av medlemsveksten i Den Norske Turistforening 1998-2016. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63094
dc.description.abstractDen Norske Turistforening (DNT) er Norges største frivillige friluftslivsorganisasjon. I 2018 hadde DNT over 300 000 medlemmer. Fra 1998 til 2016 har DNT hatt en kontinuerlig vekst av medlemmer. Temaet for denne oppgaven er denne medlemsveksten. Problemstillingen for oppgaven er: Hvorfor har Den Norske Turistforening hatt kontinuerlig medlemsvekst i perioden mellom 1998 og 2016? Gjennom å gjennomgå både tall- og tekstmateriale har jeg funnet ut av det har vært en stor vekst av medlemmer i aldersgruppen mellom 0 og 35 år. Det har også vært stor vekst blant medlemmer over 51 år. Årsaken til denne medlemsveksten er sammensatt, men består av tre ulike, men nært tilknyttede faktorer: (1) Det har vært en økende deltakelse i tradisjonelle friluftslivsaktiviteter, spesielt blant eldre aldersgrupper, og en økende deltakelse i nye friluftslivsaktiviteter, spesielt blant yngre aldersgrupper. (2) Fra 1998 til 2016 har DNT blitt en mer allsidig friluftslivsorganisasjon, og utvidet sitt tilbud innen både tradisjonelle og nye friluftslivsaktiviteter. DNT har gått fra å være en tradisjonell, til å bli en tradisjonell og spennende friluftslivsorganisasjon. (3) DNT har klart å oppnå økt profilering, og et godt omdømme, gjennom en tydelig satsing på informasjons- og markedsføringsarbeid. Det går derfor en tydelig parallell mellom den økende deltakelsen i både nye og tradisjonelle friluftslivsaktiviteter, til utvidelser i DNTs tilbud. DNT har gått fra å være en tradisjonell friluftslivsorganisasjon, til å bli en spennende friluftslivsorganisasjon. Dette har gjort at DNT har klart å nå ut til nye målgrupper. Fordi disse målgruppene samtidig har vært i vekst, har dette skapt en vedvarende og sterk medlemsvekst i perioden mellom 1998 og 2016. Samtidig har informasjons- og markedsføringsarbeidet bidratt til å gi foreningen et godt omdømme og bidratt til å profilere tilbudet ovenfor større deler av befolkningen.nob
dc.language.isonob
dc.subjectDen Norske Turistforening
dc.titleFra tradisjonell til spennende: En studie av medlemsveksten i Den Norske Turistforening 1998-2016nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-17T22:00:39Z
dc.creator.authorHaavik, Nicolai Spjøtvold
dc.date.embargoenddate3018-05-09
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65646
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63094/1/HIS4090_Masteroppgave_Nicolai_Spjotvold_Haavik.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata