Hide metadata

dc.contributor.authorSørjoten, Line Lindberg
dc.date.accessioned2018-08-17T22:00:33Z
dc.date.available2018-08-17T22:00:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSørjoten, Line Lindberg. «Disse Børn lider stor Nød» Teori og praksis rundt utsatte barn i Kristiania 1845-1915. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63086
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg sett på hvordan lover og vedtak på statlig og kommunalt nivå som indirekte eller direkte har påvirket Kristiania kommunes pleiebarn i perioden 1845-1915 har utviklet seg. Oppgaven er komparativ og sammenligner lovene som kom i tidsperioden for å stadfeste hvordan lovgivningen rundt utsatte barn har endret seg. Mot slutten av oppgaven gjør jeg i tillegg en komparasjon av lover og vedtaks påvirkning på disse barna sammenlignet med den stadig mer organiserte filantropien rettet mot barn og ugifte mødre. Jeg prøver å finne ut hvordan lovene påvirket utsatte barn eller barn som sto i fare for å bli satt vekk, og i hvilken grad filantropi spilte en rolle i den gradvise forbedringen av barnas levekår. Hvorfor skjedde det en stor revisjon i lovene rundt fattige barn på 1800-tallet? I hvor stor grad hadde filantropi en påvirkning på disse barnas levekår? Og ikke minst, ble barnas levekår forbedret?nob
dc.language.isonob
dc.subjectPleiebarn
dc.subjectByarkiv
dc.subjectFattigvesen
dc.subjectKontoret for utsatte
dc.subjectKristiania
dc.subjectFilantropi
dc.subjectVergeråd
dc.subjectOsloforskning
dc.title«Disse Børn lider stor Nød» Teori og praksis rundt utsatte barn i Kristiania 1845-1915nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-17T22:00:32Z
dc.creator.authorSørjoten, Line Lindberg
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65647
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63086/1/HIS4090-Line-Lindberg-S-rjoten.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata