Hide metadata

dc.contributor.authorStorsletten, Aslak Versto
dc.date.accessioned2018-08-17T22:00:19Z
dc.date.available2018-08-17T22:00:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationStorsletten, Aslak Versto. Prosessen bak delprivatiseringen av Statoil i 2001 - fra selskap til vedtak. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63069
dc.description.abstractOppgaven tar for seg prosessen bak delprivatiseringen av Statoil i 2001. Privatiseringen av statsoljeselskapet var en av de mest sentrale endringene i selskapets historie, samtidig som det var ett av de fremste eksemplene på en mer markedsliberalistisk tilnærming i norsk politikk. Oppgaven undersøker hvordan prosessen foregikk, og hvilke faktorer som var avgjørende for at delprivatiseringen ble en realitet. Den bidrar også til å plassere børsnoteringen av selskapet i en bredere historisk kontekst. Det var Statoil som var den sterkeste drivkraften bak delprivatiseringen. Oppgaven undersøker hvorfor og hvordan Statoil tok initiativet. Det blir vist hvordan selskapet tok initiativet på grunnlag av omstruktureringene i industrien og støtte til forslaget fra sentrale beslutningstakere. Oppgaven tar også for seg utrednings- og vedtaksfasen i prosessen. Den viser hvordan både motstanden og støtten til forslaget var ideologisk fundert. Videre hvordan det var Arbeiderpartiet som avgjorde saken. Oppgaven argumenterer for at det var et tett samarbeid mellom aktørene i selskapet og aktørene som avgjorde sakens utfall. Prosessen bar preg av tette nettverk. Dessuten var kritiske utredninger av delprivatiseringen nesten fraværende. Oppgaven belyser hendelsesforløpet, aktørene og andre sentrale aspekter ved prosessen på en mer utdypende måte enn tidligere historisk forskning om temaet.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleProsessen bak delprivatiseringen av Statoil i 2001 - fra selskap til vedtaknob
dc.title.alternativeThe process behind the partial privatization of Statoil in 2001eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-17T22:00:19Z
dc.creator.authorStorsletten, Aslak Versto
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65654
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63069/1/Storsletten_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata