Hide metadata

dc.contributor.authorBakken, Maren Strandmoe
dc.date.accessioned2018-08-17T22:00:17Z
dc.date.available2018-08-17T22:00:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBakken, Maren Strandmoe. «Ut! Ut och berätta det!» Elise Ottesen-Jensens internasjonale engasjement. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/63067
dc.description.abstractI januar 2017 skrev president Donald Trump under på det som på folkemunne heter munnkurv-regelen, eller Global Gag Rule. Det betyr at USA stopper finansiering til organisasjoner som arbeider for familieplanlegging, reproduktive rettigheter, retten til abort, forebygging av HIV/Aids, og tilgang på trygge prevensjonsmidler. Familieplanlegging og reproduktive rettigheter har alltid vært et kontroversielt tema i USA, og amerikansk bistand til befolkningstiltak og reproduktive rettigheter har blitt gitt under demokratiske presidenter, mens under republikanske administrasjoner har man ikke gjort det. Opphøret av denne støtten kan føre til flere uønskede graviditeter, dødsfall i forbindelse med fødsel og spredning av HIV/Aids. Det rammer spesielt utviklingsland, der gratisklinikker risikerer å bli lagt ned og arbeidet for familieplanlegging og barns rett til en trygg oppvekst står i fare. International Planned Parenthood Federation (IPPF) er en av organisasjonene som blir rammet av avtalen. Organisasjonen ble opprettet i 1952 av blant annet norsk-svenske Elise Ottesen-Jensen. Denne oppgaven tar for seg Ottesen-Jensens internasjonale engasjement i forhold til opprettelsen av IPPF, og hva hun har hatt å si for det internasjonale arbeidet med familieplanlegging, i perioden 1937 til 1973. I en tid preget av kald krig mellom stormakter, gjenoppbygging av land etter krigens herjinger og menns dominerende rolle i yrkeslivet lyktes det Ottesen-Jensen, i samarbeid med andre aktivister, å opprette en internasjonal familieplanleggingsorganisasjon på tvers av landegrenser. Altså var reproduktive rettigheter opprinnelig viet lite oppmerksomhet i begynnelsen av perioden denne oppgaven ser på, men på tross av dette klarte Ottesen-Jensen å legge grunnlaget for internasjonalt samarbeid for kvinners reproduktive rettigheter. Oppgaven benytter seg i hovedsak av primærkilder i form av korrespondanse mellom Ottesen-Jensen og andre befolkningsaktivister. På den måten blir Ottesen-Jensens rolle i opprettelsen av en internasjonal organisasjon tydeligere, og vi får et innblikk i relasjoner og samarbeid mellom aktivistene.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title«Ut! Ut och berätta det!» Elise Ottesen-Jensens internasjonale engasjementnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-17T22:00:17Z
dc.creator.authorBakken, Maren Strandmoe
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65652
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63067/1/Master-Bakken.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata