Hide metadata

dc.contributor.authorBjåstad, Kirsti Elise Evensen
dc.date.accessioned2018-08-13T22:00:14Z
dc.date.available2018-08-13T22:00:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBjåstad, Kirsti Elise Evensen. "Ingen har noen gang hatet sin egen kropp"..? Bibelen og kroppen i sjelesorgslitteraturen. Sjelesorg for overgrepsutsatte.. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/62900
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg sett på bibelbruken i sjelesorgen, og min særlige interesse var å se hvordan Bibelen brukes i sjelesorg for utsatte for seksuelle overgrep. Innen dette feltet igjen var jeg interessert i å finne ut i hvor stor grad det fokuseres på mennesket som en helhet av kropp, sjel og ånd, og eventuelt hvilke bibeltekster som brukes om det. Helst skulle jeg intervjuet sjelesørgere, men i en begrenset oppgave måtte jeg nøye meg med å se på toneangivende faglitteratur på feltet. Jeg regner med at denne litteraturen kan ha påvirket mange sjelesørgere. Oppgaven har altså et delt fokus: Hovedfokuset er på bibelbruk i sjelesorgslitteraturen. Jeg har avgrenset området ved å se på bibelbruken opp mot mennesket som helhet og sjelesorgen for overgrepsutsatte. Jeg har hentet ut data fra fire forskjellige fagbøker i sjelesorg, som brukes av utdanningsinstitusjoner med profesjonsutdanning for kirkelige stillinger. Bøkene er to forfatteres dobbelverk. Så har jeg analysert og sammenlignet de to forfatternes bidrag, og drøftet interessante funn. Ut fra dette, og møter med overgrepsutsatte, kommer jeg med en utfordring om å bruke «innenfra-blikket» for å få en mer kroppsintegrert kirke og sjelesorg for både overgrepsutsatte og andre.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title"Ingen har noen gang hatet sin egen kropp"..? Bibelen og kroppen i sjelesorgslitteraturen. Sjelesorg for overgrepsutsatte.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-13T22:00:14Z
dc.creator.authorBjåstad, Kirsti Elise Evensen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65468
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62900/1/TEOL4901-Fordypningsoppgave-i-teologi--KEB.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata