Hide metadata

dc.contributor.authorRenaa, Cynthia Antonia Maria Slomp
dc.date.accessioned2018-08-13T22:00:11Z
dc.date.available2018-08-13T22:00:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRenaa, Cynthia Antonia Maria Slomp. ”Ligesaa odelsbaarne til Norge, som vi” Den norske kirkes forhold til samene i Nord-Norge rundt 1900 belyst ut fra biskopene Skaar og Bøckmans embetsvirksomhet.. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/62897
dc.description.abstractDenne oppgaven er en studie av material fra Riksarkivet vedrørende to biskoper i Tromsø bispedømme. Johannes Nilssøn Skaar var biskop i Tromsø stift fra 1885 til 1892. Wilhelm Bøckman var biskop i samme stift fra 1893 til 1909. Mer spesifikt bruker studiet material fra Riksarkivmapper, KUD A 438 og KUD A 439, som sammenlagt strekker seg fra 1886 til 1906. Denne tidsperioden var en periode da den norske statens syn på landets samiske befolkning ble tilspisset. Norges samiske befolkning er en minoritet som historisk sett på ulike måter har blitt marginalisert av den norske majoritetsbefolkningen og av styresmaktene, som kirken har vært en viktig del av. Blant annet har den samiske befolkningen til tider blitt utsatt for en aggressiv fornorskingspolitikk. Studien søker å gi svar på hvordan Kirken i landets nordligste bispedømme, representert ved biskopene, forholdt seg til sin samiske befolkning og til de politiske kravene om fornorskning under den avgrensede perioden.nob
dc.language.isonob
dc.subjectSkaar; Bøckman; fornorsking; samer; visitasberetning
dc.title”Ligesaa odelsbaarne til Norge, som vi” Den norske kirkes forhold til samene i Nord-Norge rundt 1900 belyst ut fra biskopene Skaar og Bøckmans embetsvirksomhet.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-08-13T22:00:11Z
dc.creator.authorRenaa, Cynthia Antonia Maria Slomp
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65465
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62897/1/TEOL4901-Fordypningsoppgave-V-r-2018-Cynthia-A-M--Slomp-Renaa-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata