Hide metadata

dc.contributor.authorRø, Annika Elisabet
dc.date.accessioned2018-07-24T22:00:47Z
dc.date.available2019-04-17T22:46:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRø, Annika Elisabet. "Finnes jeg i denne verden egentlig?" En kvalitativ studie av søskens opplevelse som pårørende til barn og unge med anoreksi.. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/62461
dc.description.abstractBakgrunn: Anoreksi er en alvorlig psykisk lidelse som oftest inntrer i ungdomsårene. Mange barn og unge som får anoreksi har søsken som dermed vokser opp som pårørende til personer med alvorlig sykdom. Studier viser at søsken til barn og unge med kronisk lidelse er i risiko for skjevutvikling. Anoreksi er en sykdom med risiko for kronifisert forløp og det er relevant å se på hvordan søsken til barn og unge med anoreksi blir påvirket. Mer forskning på denne gruppen er viktig for å øke forståelsen for deres situasjon og for å kunne utarbeide målrettede intervensjoner for søsken. Formål: Studien har som formål å ved hjelp av kvalitativ metode undersøke opplevelsene søsken til barn og unge med anoreksi kan ha og hvordan situasjonen som pårørende preger livene deres. Metode: Studien er en del av en etterundersøkelse på RASP (Regional avdeling for spiseforstyrrelser). Deltakerne er 13 søsken som har deltatt på familieinnleggelse på RASP mellom 2008 og 2014. De har blitt intervjuet med semistrukturerte intervjuer. Intervjuene er analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering (STC). Resultat: Gjennom analysene avdekket vi seks kategorier: 1) Anoreksien er vanskelig å forstå, 2) Anoreksien vekker negative følelser, 3) Anoreksien påvirker dynamikk og relasjonene i familien, 4) Når alt handler om mat, 5) Negative erfaringer som utviklende og 6) Ulike måter å mestre situasjonen på. Funnene indikerer at sykdomssituasjonen er krevende for søsken og at de opplever endringer i hverdagen som følge av inntreden av anoreksi i familien. Konklusjon: Søsken blir påvirket av å ha en søster med anoreksi. De opplevde endringer i familien, mer negative følelser og at mye var vanskelig å forstå. Samtidig fikk de ulike måter å håndtere situasjonen på. Søsken opplevde også at situasjonen var utviklende og at de lærte mer om anoreksi. Endringene kan prege utviklingsoppgaver søsken står ovenfor. Studiens funn understreker at søsken som pårørende er en gruppe helsepersonell og omsorgspersoner bør være oppmerksomme på. Tiltak må tilpasses individuelt siden søskens ønsker og behov varierer.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title"Finnes jeg i denne verden egentlig?" En kvalitativ studie av søskens opplevelse som pårørende til barn og unge med anoreksi.nob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2018-07-24T22:00:46Z
dc.creator.authorRø, Annika Elisabet
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65040
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62461/9/Hovedoppgave-R--og-Espeland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata