Hide metadata

dc.contributor.authorFøreland, Øyvind
dc.date.accessioned2018-07-24T22:00:17Z
dc.date.available2018-07-24T22:00:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationFøreland, Øyvind. Hvordan kan terapeuter bygge allianse med barn og ungdom? En observasjonsstudie av alliansebyggende terapeutatferd.. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/62433
dc.description.abstractBakgrunn: Angstlidelser hos barn og ungdom er utbredt, og kognitiv atferdsterapi (KAT) er den anbefalte behandlingsmetoden for denne typen lidelser. Likevel er det 40% som ikke opplever bedring etter KAT-behandling. Dette indikerer et behov for å øke kunnskap om hva som kan gjøre behandling av angstlidelser mer virksom. Fellesfaktoren allianse har vist seg å ha sammenheng med utfall i terapi med barn. Færre har derimot forsket på hvordan terapeuter kan bygge allianse med barn, og denne oppgaven tar sikte på å undersøke hvordan en kan oppnå en god allianse med barm i alderen 8-15 år. Oppgaven har som mål å finne ut hvilke antatt alliansebyggende atferder som forekommer mest, om dette varierer ved bruk av ulike aldersversjoner av en behandlingsmanual, samt hvilke atferder som er prediktorer for allianse. Metode: Utvalget er hentet fra The Assessement and Treatment – Anxiety in Children and Adults Study (ATACA). Barn med angstlidelser (N = 91) mottok individualterapi ved Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (gjennomsnittsalder = 11.4 år, SA = 2.1, 49.5% gutter). Adolescent Alliance Building Scale - Revised (AABS-R) ble benyttet for å kode åtti videoer tidlig i disse terapiforløpene. Det ble undersøkt om det var forskjell i bruk av alliansebyggende terapeutatferd basert på om barne- eller ungdomsversjonen av FRIENDS For Life -manualen ble brukt. Allianse ble målt ved barnerapport etter time 3 og 7 med spørreskjemaet Therapeutic Alliance Scale for Children – Revised (TASC-R). For å undersøke hva slags terapeutatferd som hadde en positiv effekt på allianse, ble atferdskategoriene som var signifikant korrelert med allianse brukt som prediktorer i en multippel regresjonsanalyse. I tillegg kontrollerte vi for manualversjon i regresjonsanalysen. Resultat: Det var store forskjeller i hvor mye de ulike atferdskategoriene ble brukt. Flere av atferdskategoriene forekom i signifikant ulik grad basert på om barne- eller ungdomsmanual ble benyttet. Atferdskategoriene “Utforske Erfaring” og “Fremme Samarbeid” var statistisk signifikante prediktorer for allianse. Disse prediktorene var signifikante for begge manualversjoner. Konklusjon: Denne oppgaven gir evidens for at terapeuter som viser interesse for barnets erfaringer, samt benytter samarbeidsfremmende atferd, kan oppnå en bedre allianse.nob
dc.language.isonob
dc.subjectungdom
dc.subjectterapeutatferd
dc.subjectkognitiv atferdsterapi
dc.subjectbarn
dc.subjectAllianse
dc.subjectalliansebyggende atferd
dc.subjectangstlidelser
dc.titleHvordan kan terapeuter bygge allianse med barn og ungdom? En observasjonsstudie av alliansebyggende terapeutatferd.nob
dc.title.alternativeHow might therapists build alliance in child and youth therapy? An observational study of alliance building behaviour.eng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2018-07-24T22:00:17Z
dc.creator.authorFøreland, Øyvind
dc.identifier.urnURN:NBN:no-65012
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62433/1/Hovedoppgave-Vognild---F-reland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata