Hide metadata

dc.date.accessioned2018-07-23T12:56:01Z
dc.date.available2018-07-23T12:56:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/62418
dc.description.abstractI forbindelse omregulering av utmarksområde til boligfelt utførte Kulturhistorisk museum i perioden 19. august til 9. september 2013 arkeologiske undersøkelser på Marisberg, Færvik østre 205/544 i Arendal kommune, Aust-Agder (id. 112382). Lokaliteten lå på en nordøstvendt kolle med utsyn mot Tybakkilen, ca. 30 moh. Det ble gravd ut et sammenhengende areal på ca. 50 m2 som var ryddet for stein. Det ble samlet inn 5340 funn hvorav 66 % var av flint og 34 % var av kvarts. Hoveddelen av funnene er avfall fra produksjon av steinredskaper. I materialet er det en høy andel mikroflekker, overvekt av bipolare kjerner av flint og to sammenhørende slipeplatefragmenter. I tillegg ble det funnet fire økser, hvorav én var en trinnøks. Aktivitetene på lokaliteten er knyttet til produksjon av stein- og beinredskaper, formodentlig til bruk ved jakt og fiske. Distribusjonsanalysen viser at større gjenstander som slipelater og økser er distribuert i ytterkantene av hovedaktivitetsområdet. Innenfor hovedaktivitetsområdet ligger funnen i mindre fortetninger. Funnfortetningene inneholder avfall av flint og kvarts, flekker og mikroflekker av flint samt ulike gjenstandstyper. De små funnmengdene og funnsammensetningen kan indikere et eller flere opphold av kortere varighet. En tentativ tolkning er at fortetningene representerer «arbeidsplasser» hvor bearbeiding av bein, tilvirkning og reparasjon av jaktvåpen og mat foregått. Eksempelvis er det mulig å tenke seg fire familier- eller arbeidslags oppholdssted innenfor en større hyttekonstruksjon. Det kunne ikke sikkert stadfestes at det har stått en bolig på stedet, og fortetningene kan alternativt representere tilbakevendende besøk på samme stedet innenfor et kortere tidsrom. Ut fra typologi og ny lokal strandlinjekurve antyder beliggenheten en datering til første halvdel av mellommesolitikum, ca. 8000-7500 f. Kr. Lokaliteten har i mellommesolittisk tid ligget i strandsonen på en øy, vendt mot et smalt sund. Denne beliggenheten har gitt optimale betingelser for et marint erverv, og menneskene som holdt til her har trolig drevet med jakt, fiske og sjøpattedyrfangst i kystområdet. Prosjektleder; Lasse Jaksland/Per Persson.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleMarisberg, steinalderboplass fra eldre steinalder. Færvik Østre, 205/544,867, Arendal kommune, Aust-Agder fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorCarrasco, Lotte
dc.creator.authorMansrud, Anja
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64997
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62418/1/Rpt_AA_Arendal_Marisberg_280194.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata