Hide metadata

dc.date.accessioned2018-07-16T11:36:09Z
dc.date.available2018-07-16T11:36:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/62282
dc.description.abstractDen 16. juni 1997 fikk Oldsaksamlingen melding frå Buskerud fylkeskommune om funn av kulturminner (kullholdige strukturer) ved anlegg av golfbane i dyrket mark. Etter befaring fremstod det som sannsynlig at det kunne dreie seg om fornminner, og det ble besluttet å foreta en mindre utgravning. Denne ble foretatt 16. juli samme år, Felt 1 inneholdt noe skjørbrent stein, felt 2 bare kull. Strukturene inneholdt til dels uforkullet treverk og er i ettertid vurdert å ha sammenheng med etterreformatorisk kullbrenning (brenning av kullmiler), og materialet er kassert. Strukturene var grunne, til dels runde, dels pølseformete. De små mengdene skjørbrent stein antas å ha sammenheng med den høye temperaturen ved milebrenningen.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKullmiler. Tofstad, 121/3, Kongsberg, Buskerud.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorLarsen, Jan Henning
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64868
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62282/1/RPT_B_Kongsberg_Tofstad_040518.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata