Hide metadata

dc.date.accessioned2018-07-16T08:33:13Z
dc.date.available2018-07-16T08:33:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/62270
dc.description.abstractSiden Hauge foretok sine undersøkelser, er det gjort mange utgravninger av jernvinneanlegg og kullgroper i Valdres, og disse er knyttet er hovedsakelig fra middelalderen. Av anlegg fra eldre jernalder er det bare datert ett, hvor det ble tatt ut prøver i 1991. Denne våren var det spesielle forhold under snøsmeltingen. Det var sol og vind og forholdsvis kaldt slik at snøen fordampet, og det ble lite vann i de regulerte kraftmagasinene, slik det også er i 2018. En maidag kom jeg i forbindelse med andre oppdrag kjørende seterveien på vestsiden av Øyangen fra Vestre Slidre over Uvildsete til Beito. Vannet var lavt, og på Stølsbakke i Vang fikk jeg øye på en utvasket morenehaug som var helt brun, noe som vanskelig kunne være annet enn slagg. Fra tidligere visste jeg at det var funnet mye slagg langs strendene av Øyangen, blant annet fra Harald Jacobsens registreringer ved utløpsosen. Jeg bega meg nedover i bjerkelia, og anstrengelsen var kronet med hell. Ved kraft-regulering kan fornminnene ofte bli sterkt skadet, for eksempel ved at isen legger seg ned på fornminnet under nedtapping av magasinet. Om våren kan isen skli, og en slagghaug kan bli spredt utover et stort område.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleJernvinneanlegg. Berge, 101/, Vang, Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorLarsen, Jan Henning
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64858
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62270/1/RPT_Opp_Vang_Berge_060618.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata