Hide metadata

dc.date.accessioned2018-07-16T08:08:28Z
dc.date.available2018-07-16T08:08:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/62267
dc.description.abstractAv kapasitetsgrunner er denne mindre undersøkelsen blitt liggende urapportert. Noe skyldes uklare ansvarsforhold, men også kapasitet og mangel på presise innmålinger. Mål ble tatt i forhold til pel nr. (senterlinje) Det er i dag uklart om gravhaugen i veikanten har id-nr (trolig 61988) Det viste seg dessuten at mye av området var omrotet som følge av graving av skyttergraver og andre tiltak. Gropene var små og grunne og ingen av dem var egentlige kokegroper, muligens med unntak av grop 3-1, men uspesifiserte groper med kull. De ble derfor bare beskrevet og ikke tegnet. Sjakting ble konsentrert til området der den mulige gravhaugen i veikanten lå (se innmåling fra vegvesenet). I ettertid er det mest interessante de utførte analysene av kullprøver. Anleggsarbeidet var stoppet, og avtorvingen startet fra syd. Like ved gravhaugen og nær jernbanelinjen ble det påvist et par små groper med innslag fra nyere tid, (blikkbokser mm).en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleGravhaug og kokegroper. Eik, 19/106, Horten, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorLarsen, Jan Henning
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64855
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62267/1/RPT_V_Horten_Eik_120618.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata