Hide metadata

dc.date.accessioned2018-07-10T09:22:04Z
dc.date.available2018-07-10T09:22:04Z
dc.date.created2016-09-28T15:47:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationTønnessen, Siri Lillemoen, Lillian Gjerberg, Elisabeth . Refleksjonsgrupper i etikk: "Pusterom" eller læringsarena?. Etikk i praksis. 2016, 10(1), 75-90
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/62189
dc.description.abstractSiden 2007 har HOD og KS satset store ressurser på prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving» i kommunale helse- og omsorgstjenester. Hensikten med prosjektet har vært å heve de ansattes etiske kompetanse, og ett av de iverksatte tiltakene har vært å etablere refleksjonsgrupper i etikk. Denne artikkelen er basert på en evaluering av arbeidet i refleksjonsgruppene med fokus på hvordan etikkveilederen, også kalt fasilitator, beskriver arbeidet i gruppene. Hensikten med studien var å utvikle kunnskap om hvordan arbeidet med etikk-refleksjon foregår, samt å diskutere om måten det arbeides på kan forventes å bidra til etisk kompetanseheving blant gruppemedlemmene. Vinteren 2012 gjennomførte vi fokusgruppeintervju i åtte kommuner med ansatte fra ulike deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, ett intervju i hver kommune, til sammen 33 personer. Data ble analysert og fortolket i tråd med hermeneutisk metode. Resultatene viser at de i refleksjonsgruppene diskuterer alt fra verdier, begreper, fiktive case, dilemmaer til vanskelig situasjoner fra egen praksis. Refleksjonsmetodene varierer i spennet fra fri diskusjon til en strukturert samtale. Fasiltatorenes helsefaglige grunnutdanning og kunnskap om etikk og refleksjon ser ut til å være avgjørende faktorer for om refleksjonsgrupper i etikk mest fungerer som et pusterom, eller blir en læringsarena for etisk kompetanseheving. Resultatene diskuteres i lys av lærings- og refleksjonsteori.en_US
dc.languageNO
dc.publisherTapir Akademisk Forlag
dc.rightsAttribution 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.titleRefleksjonsgrupper i etikk: "Pusterom" eller læringsarena?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorTønnessen, Siri
dc.creator.authorLillemoen, Lillian
dc.creator.authorGjerberg, Elisabeth
cristin.unitcode185,52,13,0
cristin.unitnameSenter for medisinsk etikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1387102
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Etikk i praksis&rft.volume=10&rft.spage=75&rft.date=2016
dc.identifier.jtitleEtikk i praksis
dc.identifier.volume10
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage75
dc.identifier.endpage90
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.5324/eip.v10i1.1844
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64778
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1890-3991
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62189/1/16T%25C3%25B8nnesen1387102.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution 4.0 International
This item's license is: Attribution 4.0 International