Hide metadata

dc.contributor.authorKiønig, Suzanne Krogh
dc.date.accessioned2018-05-24T22:00:09Z
dc.date.available2018-05-24T22:00:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKiønig, Suzanne Krogh. The Final Problem - Spenning i hørespilldramatiseringen av De dødes tjern. Master thesis, University of Oslo, 2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61724
dc.description.abstractI denne oppgaven skal kriminalhørespillets spenningsoppbygning undersøkes. Med basis i dramatiseringer av kjente kriminalromaner blir hørespillets virkemidler og påvirkningskraft på publikum presentert. Hovedvekten vil ligge på den kreative prosessen hvor spenning skapes i interaksjon mellom produksjon og lytter, og oppgaven prøver å finne ut om spenning kan oppstå i en kriminalfortelling der løsningen på mysteriet er kjent for lytteren/leseren. Oppgaven begrenser seg til produksjoner gjort etter 1975, året da krimekspert Nils Nordberg regisserte sitt første kriminalhørespill Sort messe. Dette var det første samarbeidet Nordberg hadde med rockegruppen Rain. Valget av produksjoner som skal belyse problemstillingen har vært samarbeid mellom disse to partene i ulike konstellasjoner. Verkene er Hunden fra Baskerville (1977), Jernvognen (1980), Døde menn går i land (1988) og Åndemasken (1993), og leder opp til den siste produksjonen hvor disse samarbeidet, De dødes tjern (2007). De dødes tjern er hovedproduksjonen som er grunnlaget for min undersøkelse av spenning i dramatiseringer av kjente kriminalromaner. Ettersom det er skrevet svært lite om kriminalhørespill har det vært nødvendig å hente teori fra andre vitenskaper. I Norge er det kun skrevet ett essay, «Døden i eteren – den radiofoniske kriminalhistorien» av Nils Nordberg (1995), og ett kapittel i Tilman Hartensteins Det usynlige teatret – Radioteatrets historie fra 1926-2001(2001) som omhandler kriminalhørespillene. Særlig Nordbergs essay har vært essensiell for utforskningn av hørespillets viktigste komponenter i skapelsen av spenning. Ved å kombinere teoretikere som Tzvetan Todorov, Wolfgang Iser, Roland Barthes, Sigmund Freud og Marshall McLuhan prøver denne oppgaven å vise kriminalhørespillets egenart og komponenter. I tillegg til kjente teoretikere har det også vært nødvendig å hente inn praktikere som har arbeidet med kriminallitteraturen, teater og hørespill. Ettersom kriminalhørespill er en snever sjanger i utgangspunktet, har undersøkelsene vært avhengige av å bruke informasjon fra fagfolk fra NRK Radioteatret. Både instruktør Carl Jørgen Kiønig og Nils Nordberg har vært konsultert for å uttale seg om kriminalhørespillene og hvordan arbeidet med en hørespillproduksjon utarter seg.nob
dc.language.isonob
dc.subjecthørespill
dc.subjectDe dødes tjern
dc.subjectCarl Jørgen Kiønig
dc.subjectRadioteatret
dc.subjectNils Nordberg
dc.subjectkriminalhørespill
dc.titleThe Final Problem - Spenning i hørespilldramatiseringen av De dødes tjernnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-05-24T22:00:09Z
dc.creator.authorKiønig, Suzanne Krogh
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64335
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61724/1/Ki-nig_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata