Hide metadata

dc.date.accessioned2018-05-18T07:58:49Z
dc.date.available2018-05-18T07:58:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61695
dc.description.abstractFire gravrøyser på Årostoppen i Asker kommune ble undersøkt 31.10.17. Gravrøysene ble digitalt innmålt, fotografert og beskrevet, og det ble lagt særlig vekt på skader og omfang av disse. Det ble ikke observert forstyrrete gravlegginger, og det ble ikke gjort funn av forhistoriske gjenstander, verken visuelt eller med metalldetektor. Det er således intet nytt grunnlag for å datere røysene. Jf. prosjektnotatet var hovedformålet å vurdere hva som burde gjøres for å ivareta røysene og minske de skadete områdene. For røys 1 vurderes det at det ikke er nødvendig med inngrep. Røys 3 og 4 var vanskelige å definere på grunn av tett undergrunnsvegetasjon, men Akershus fylkeskommunes registrering tyder på at disse røysene er utflytende, og det er mulig røysene burde rekonstrueres noe. Hva angår røys 2, synes det ikke å være noe poeng å gjenfylle masseuttaket i toppen, da steinene for lengst er fjernet, og det ville være en svært omfattende jobb å fylle opp forsenkningen. Videre er det uklart hva slags form røysen har hatt, hvilket betyr at det er uklart hvordan en rekonstruksjon bør utformes. Utrasingene langs nordøstsiden er en annen sak; her er det fare for ytterligere utrasing, men det er samtidig ingen enkel måte å rekonstruere på, uten å bygge opp med støtteelementer. Eventuelle tiltak må vurderes i forhold til behovet for tilrettelegging. Det mest omfattende skademomentet per dags dato er den omfattende treveksten på og rundt røysene. Røttene kan i seg selv forstyrre gravminnene, og dersom/når trærne faller, er det sannsynlig at røttene vil rive opp deler av gravminnet. Dette gjelder samtlige røyser, men i størst grad røys 2 og delvis røys 1. Et nødvendig sikringstiltak vil derfor være å hogge trærne uten at stubbene fjernes. Prosjektleder: Margrete Simonsen.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSikringsundersøkelse av gravfelt. Gui store, 76/7, 18, Asker k., Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorWenn, Camilla Cecilie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64299
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61695/1/RPT_A_Asker_Aarostoppen_150518.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata