Hide metadata

dc.date.accessioned2018-05-15T07:38:09Z
dc.date.available2018-05-15T07:38:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61686
dc.description.abstractTema/problemstilling: Kreftregisteret anbefaler i dag væskebasert cytologi som metode for screening av celleforandringer i cervix hos kvinner i alderen 25-69 år. Vårt mål med denne oppgaven er å innføre denne metoden ved et legekontor i Oslo, ettersom en medstudent oppdaget under sin praksisperiode at dette legekontoret benytter seg av konvensjonelt utstryk som prøvetakingsmetode. Kunnskapsgrunnlag: Etter å ha gjort pyramidesøk fant vi at kunnskapsgrunnlaget ikke gir holdepunkter for at væskebasert cytologi er bedre enn konvensjonell cytologi når det gjelder å oppdage cervixneoplasier. Derimot har væskebasert cytologi andre viktige fordeler som reduksjon i antall feilprøver, mulighet for HPV-testing i samme materiale samt at de lokale patologiske avdelingene foretrekker denne prøvetakingsmetoden. Væskebasert cytologi er like god på å oppdage cervixneoplasier som konvensjonell cytologi samt at fordelene samlet sett er flere. Tiltak/kvalitetsindikator: Vi har dette prosjektet valgt en resultatindikator. Den måler antall væskebaserte cervixcytologier som blir utført før og etter innføringen av den nye metoden. Målet er at væskebaserte cytologiprøver skal bli utført på alle kvinner som kommer til legen for cervixscreening. Dette vil være en god kvalitetsindikator siden det er lett å måle. Ledelse/organisering: For å gjennomføre dette prosjektet skal det utarbeides en prosjektgruppe med deltakere fra legekontoret og fra studentgruppen. Prosjektgruppen skal ta i bruk en modell for kvalitetsforbedring og følge denne, slik at man lettere kan innføre den nye metoden. I tillegg skal det utarbeides en tidsplan for kvalitetsforbedringsprosjektet. Konklusjon: Prosjektet vårt er meget relevant med tanke på kvalitetsforbedring innen cervixscreening. Innføring av væskebasert cytologisk testing vil være til fordel for både helsepersonell og pasient. Vårt kunnskapsgrunnlag anbefaler denne typen screeningsmetode. I tillegg er det en enkel metode å implementere, som er praktisk gjennomførbart uten at det krever store ressurser, og resultatene er enkle å måle. Basert på disse holdepunktene anbefaler vi at prosjektet bør gjennomføres.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleImplementering av væskebasert cervixcytologi ved et legekontor i Oslo - Et kvalitetsforbedringsprosjekten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorHippe, Martin Kristiansen
dc.creator.authorHaglund, Victoria
dc.creator.authorKippernes, Lillian
dc.creator.authorNamek, Sara
dc.creator.authorJensen, Siri
dc.creator.authorOlsen, Anne-Sofie Vegsgaard
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64288
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61686/1/K4-KLoK.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata