Hide metadata

dc.date.accessioned2018-05-03T14:49:46Z
dc.date.available2018-05-03T14:49:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61633
dc.description.abstractTema/problemstilling Pasienter med symptomer på lungebetennelse (pneumoni) utgjør en betydelig andel av årlige kontakter med spesialisthelsetjenesten, og som dødsårsak har pneumoni holdt seg stabil de siste årene. I medisinske akuttmottak blir disse pasientene ofte møtt av ferske LIS1 (leger i spesialisering 1, tidligere turnusleger), som skal ta avgjørelser om behandlingsnivå og antibiotikabehandling. Norske og internasjonale retningslinjer anbefaler å bruke den pneumonispesifikke diagnostiske algoritmen CRB65 for å avgjøre alvorlighetsgraden av pneumoni, og bruke skåringsverktøyet som utgangspunkt for hvilket antibiotikaregime den aktuelle pasienten skal ha. Etter vår erfaring er ikke CRB65 implementert som rutinemessig praksis ved mottak av pneumonipasienter i akuttmottaket i Elverum sykehus. Kunnskapsgrunnlag CRB65 anbefales brukt både i norske og flere internasjonale retningslinjer. Sammenlignet med kjente kriterier for sepsisvurdering som SIRS og qSOFA er CRB65 sammen med qSOFA bedre enn SIRS-kriteriene for å vurdere pasienter med lav risiko for sykdom. CRB65 og qSOFA er likeverdige og bedre enn SIRS for å vurdere alvorlighetsgraden av en pneumoni, mens CRB65 er bedre enn qSOFA når det gjelder å predikere mortalitet. Når det kommer til antibiotikabehandling, er det fortsatt lite forskning på emnet, men en retrospektiv undersøkelse fra Oslo i 2017 viste at bruk av CRB65-kriterier ville redusert behandling med bredspektret antibiotika hos pasienter i mottak med mistenkt pneumoni. Konklusjon Vår plan for å implementere bruk av CRB65 i akuttmottaket i Elverum er lite ressurskrevende både når det kommer til økonomi, personell og rutineendringer. Skåringsverktøyet er enkelt i bruk og i tråd med både norske og internasjonale retningslinjer. Bruk av CRB65 kan både bidra til bedring av pasientforløp og mindre bruk av bredspektret antibiotika, samt være en beslutningsstøtte for uerfarne mottaksleger. Vi anbefaler derfor at CRB65 innføres som skåringsverktøy for vurdering av pneumonipasienter ved akuttmottaket i Elverum.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleImplementering av CRB65 som skåringsverktøy for alvorlighet. For pasienter med pneumoni i akuttmottaket på sykehuset i Elverumen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorErichsen, Didrik
dc.creator.authorGrene, Gudrun Tokle
dc.creator.authorLundgren, Fanni
dc.creator.authorRipsrud, Ine Merethe
dc.creator.authorWaldeland, Una Kristin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64240
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61633/1/K9-klok.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata