Hide metadata

dc.date.accessioned2018-04-05T11:40:17Z
dc.date.available2018-04-05T11:40:17Z
dc.date.created2018-01-29T13:08:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBull, Hans Jacob Nesdam, Anne-Karin . Naturskader og naturskadeforsikring: fortid, nåtid, fremtid. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 2017(3/4), 169-203
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61432
dc.description.abstractNaturskadeforsikringsloven er, med virkning fra 1. januar 2018, nå endret slik at en eier av bolig- eller fritidshus som får huset skadet i en naturulykke, også får rett til erstatning for tomten der det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge huset på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade. Endringen, som er en direkte konsekvens av de gjentatte flommene vi har sett de siste årene, og som utgjør en nyvinning i naturskadeforsikringen, bygger på Bull-utredningen av 27. oktober 2015. Artikkelen gjennomgår og vurderer hensiktsmessigheten av reglene om dekning ved relokalisering ved fare for ny naturskade, og sammenholder lovendringen og forskriftsforslaget med Bull-utredningens forslag. For å sette lovendringen i kontekst gir artikkelen en overordnet innføring i naturskadedekningen i Norge generelt, og artikkelforfatterne peker avslutningsvis på spørsmål hvor de mener den statlige naturskadeerstatningsordningen og naturskadeforsikringen kan samordnes bedre.en_US
dc.languageNO
dc.language.isonoen_US
dc.titleNaturskader og naturskadeforsikring: fortid, nåtid, fremtiden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorBull, Hans Jacob
dc.creator.authorNesdam, Anne-Karin
cristin.unitcode185,12,4,0
cristin.unitnameNordisk institutt for sjørett
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1554619
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett&rft.volume=&rft.spage=169&rft.date=2017
dc.identifier.jtitleTidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
dc.identifier.issue3/4
dc.identifier.startpage169
dc.identifier.endpage203
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18261/issn.2464-3378-2017-03-04-02
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64045
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn2464-336X
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61432/4/artikkel%2Bhj.pdf
dc.type.versionAcceptedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata