Hide metadata

dc.date.accessioned2018-04-05T11:28:11Z
dc.date.available2018-04-05T11:28:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61431
dc.description.abstractKulturhistorisk museum utførte i perioden 17/8-11/9 2015 arkeologisk undersøkelse av steinalderlokaliteten Langemyr i Larvik kommune i Vestfold fylke. Langemyr ble registrert av Vestfold fylkeskommune i 2011, i forbindelse med reguleringsplan for E18 Bommestad-Sky og utvidelse av massedeponiet på Langemyr, og fikk Askeladden ID144308. Lokaliteten ble påvist ved to positive prøvestikk med til sammen 11 funn. I alt ble det gravd åtte prøvestikk innenfor lokalitetsavgrensningen, hvorav seks var negative. Lokaliteten ble topografisk avgrenset til136 m2(Sortland 2011:19-21). Lokalitetens beliggenhet på 65-70 moh. tilsa, hvis lokaliteten kan antas å være strandbundet, en bruksfase i mellommesolitikum og tidsrommet 8000-8200 f.Kr. Det ble undersøkt 7,3 m3 i alt med 53 m2 i lag 1 og 20,5 m2 i lag 2. Totalt ble det gjort 2572 littiske funn. Funnmaterialet med mikrolitter, regulære flekker og rester etter koniske kjerner vitner om en tilhørighet til den mellommesolittiske trykkteknikk tradisjonen og samtidig til en primærbearbeiding og trolig innledende forming av minimum to ulike flintknoller. Det ble gjort funn av et hasselnøttskall i funnførende lag sentralt på lokaliteten som ble datert 8200-7800 f.kr (8853+- 43 BP (Ua-52063)), noe som samsvarer godt med strandlinjedateringen. Dermed faller lokaliteten kronologisk og teknologisk godt inn blant de øvrige ni mellommesolittiske lokalitetene i nærområdet som ble undersøkt av E-18 Bommestad-Sky prosjektet i 2011 og 2012. Prosjektleder: Almut Schülke.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinalderlokalitet Langemyr. Hovland, 2005 /6, Larvik kommune, Vestfolden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64042
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61431/1/RPT_V_Larvik_massedeponi+Langemyr_05032018.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata