Hide metadata

dc.date.accessioned2018-04-05T11:16:11Z
dc.date.available2018-04-05T11:16:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61430
dc.description.abstractKulturhistorisk museum utførte i perioden 29. september til 17. oktober 2014 arkeologiske undersøkelser av en steinalderlokalitet i dyrka mark på Trondalen (14/12) i Risør kommune, Aust-Agder fylke. Undersøkelsen ble iverksatt i forbindelse med omregulering av nåværende jorde til gang- og sykkelvei langs fylkesvei 416 mellom Frydendal og Østebø. Lokaliteten lå på 22 moh. Det fantes på undersøkelsestidspunktet ikke en lokal strandforskyvningskurve for Risørområdet, men ut fra kurven for Kragerø ble det antatt at aktiviteten kunne være fra overgangen mellom eldre og yngre steinalder (ca. 3800 f. Kr.). Hovedmålet med undersøkelsen var å få frem et diagnostisk gjenstandsmateriale som kunne bidra med kunnskap om kronologi og typologi for denne overgangsfasen i Aust-Agder. 21 m2 av matjordslag og undergrunn i varierende dybde (til sammen ca. 6,3 m3) ble undersøkt manuelt med prøveruter på 1x1 meter og prøvestikk på 50 x 50 cm. Massene ble vannsåldet, og 234 littiske funn ble påvist. Lokaliteten ble deretter maskinelt avdekket. Det ble påvist tre strukturer som fikk datering innenfor tidsrommet 4400-3900 f. Kr. (Ua-50174 5425+/-42 BP/4292 ± 36 cal. BC, Ua-50175 5557+/-43 BP/ 4405 ±38 cal. BC, Ua-50176 5156+/-44 BP/ 3940 ± 81 cal. BC). C14-dateringene bekrefter dermed en mulig bosetningsfase i tidsrommet seinmesolitikum og overgangen mot tidligneolitikum. Dersom lokaliteten var strandbundet kan dateringene være med til å utarbeide en bedre lokal strandlinjekurve. Gjenstandsmaterialet bestod av flint og kvarts. Av artefakter var det det seks uregelmessige mikroflekker, et flekkefragment, en bipolar kjerne av kvarts og en skraper. Enkelte flintavslag har trekk som assosierer til flatehuggingsteknikk, og kan peke på mot senere bruk av lokaliteten. Irregulære mikroflekker og bipolare kjerner kan forekomme i de fleste perioder av steinalderen, og gjenstandsmaterialet kan dermed ikke dateres typologisk nærmere enn til steinalder. Prosjektleder: Ingar Gundersen /Almut Schülke.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleFv416 Frydendal-Østebø. Aktivitetsområde fra steinalder. Trondalen, 14/12, Risør, Aust-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMansrud, Anja
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64043
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61430/1/Rpt_AA_Ris%C3%B8r_Frydendal_%C3%98steb%C3%B8_220223.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata