Hide metadata

dc.date.accessioned2018-04-05T11:01:09Z
dc.date.available2018-04-05T11:01:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61429
dc.description.abstractI mai 2017 ble det utført en sikringsundersøkelse av området rundt dyssegraven Holtenes III (id 12522) på Rødtangen, Hurum kommune, Buskerud. Rødtangen er et område som markerer seg med gravanlegg fra både neolitikum og bronsealder og er dermed enestående i norsk sammenheng. Bakgrunnen for undersøkelsen var funnet av en steinhelle under maskinell grøfting langs veien Rasmusbakken på Rødtangen samt funnet av en skålgropstein inne på samme tomt som Holtenes III i 2014-2015. En av steinhellene er bevart. Videre ble det i 2015 observert flere steinansamlinger/mulige røyser i samme område. For å få registrert disse anleggene/mulige deler av anlegg ble det søkt om sikringsmidler hos Riksantikvaren, som ble bevilget i 2017. Sikringsundersøkelsen tok form av en visuell overflateregistrering innenfor en 150 meters radius rundt Holtenes III. Det ble registrert åtte røyser, to steinsettinger, en skålgropstein, en steinhelle, samt en flintflekke. Gjenstandsfunnet ble katalogisert under C60757. De faste kulturminnenes høyde over havet indikerer at strukturene kan stamme fra tidsspennet tidligneolitikum til og med eldre bronsealder (3700-1200 f.Kr.), eventuelt yngre perioder. Prosjektleder: Almut Schülke.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSikringsundersøkelse av området rundt megalittgraven Holtenes III. Snippen, 28/53 m.fl. Hurum kommune, Buskerud.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorNielsen, Svein V.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64044
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61429/1/RPT_B_Hurum_sikringsundersoekelse+Holtnes_22082017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata