Hide metadata

dc.date.accessioned2018-04-05T09:03:26Z
dc.date.available2018-04-05T09:03:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61428
dc.description.abstractI forbindelse med utfylling av sørlig del av Husebyjordet ble det anlagt en midlertidig anleggsvei i nord-sørgående retning vest for Presthagaveien. Matjorden var i forbindelse med arbeidet blitt skavet av. Akershus fylkeskommune overvåket fjerningen av anleggsveien og registrerte da 22 enkeltminner i traseen (ID 214349). Kulturhistorisk museum gjennomførte en utgravning av lokaliteten 30.05-02.06.2016. Det ble gjort funn av 15 kokegroper, 6 mulige stolpehull og en nyere tids nedgravning. Tolkningene av stolpehullene er usikre og det ble ikke utført analyser av disse. Seks av kokegropene ble datert. Dateringene viser at det har vært aktivitet på stedet i overgangen mellom neolitikum og eldre bronsealder, yngre bronsealder, eldre romertid og folkevandringstid. De eldste kokegropene ligger nord på lokaliteten, mot tunet på Huseby, mens de yngre ligger i sørlig del. Dateringene fra undersøkelsen sammenfaller med dateringer fra en utgravning nord for tunet på Huseby (utgravd 2011) og skal sees i sammenheng med resultatene herfra. Prosjektleder: Grethe Bukkemoen/Ole Christian Lønaas.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. Huseby, 37/1, Skedsmo kommune, Akershus.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorKoxvold, Lucia Uchermann
dc.creator.authorOrvik, Kristin
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64041
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61428/1/RPT_A_Skedsmo_Anleggsvei_Huseby_030418.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata