Hide metadata

dc.date.accessioned2018-04-03T15:31:41Z
dc.date.available2018-04-03T15:31:41Z
dc.date.created2017-11-15T10:22:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKlette, Kirsti Blikstad-Balas, Marte Roe, Astrid . Linking instruction and student achievement : research design for a new generation of classroom studies. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2017, 11(3), 19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61396
dc.description.abstractFor å studere undervisningskvalitet vil det være en fordel å kombinere data fra et makro og meso- nivå med detaljerte studier av hva som skjer i klasserommet. Flere har etterlyst studier som ser på sammenhenger mellom målbar faglig fremgang og lærerens undervisning. Å få til slike studier er krevende, da det forutsetter et tett samarbeid mellom forskere fra ulike felt med ulik ekspertise innenfor nokså ulike forskningstradisjoner. En hovedambisjon i vårt pågående forskningsprosjekt er nettopp å få til en slik integrasjon. Som tittelen avslører, er vi dedikert til «Linking Instruction and Student Achievement (LISA)». I denne artikkelen presenterer vi det teoretiske og empiriske grunnlaget knyttet til undervisningskvalitet. Videre argumenterer vi for verdien av videodata i studier som sammenligner undervisningspraksiser fra ulike klasserom på en systematisk måte. Deretter presenterer vi de tre datakildene i LISA-prosjektets forskningsdesign – spørreskjemaer til elever om deres oppfatninger om lærerens undervisning, systematiske klasseromsobservasjoner, og målt fremgang på nasjonale prøver i lesing og regning. Verdien av å kombinere nettopp disse tre datakildene vil også bli diskutert. Avslutningsvis deler vi noen av våre tidlige forskningsfunn.en_US
dc.languageEN
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleLinking instruction and student achievement : research design for a new generation of classroom studiesen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorKlette, Kirsti
dc.creator.authorBlikstad-Balas, Marte
dc.creator.authorRoe, Astrid
cristin.unitcode185,18,2,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1514273
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge&rft.volume=11&rft.spage=19&rft.date=2017
dc.identifier.jtitleActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge
dc.identifier.volume11
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage19
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.5617/adno.4729
dc.identifier.urnURN:NBN:no-64007
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1504-9922
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61396/2/Linking%2BInstruction%2Band%2BStudent%2BAchievement.pdf
dc.type.versionPublishedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International