Hide metadata

dc.date.accessioned2018-04-03T12:16:48Z
dc.date.available2018-04-03T12:16:48Z
dc.date.created2017-10-17T11:07:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationBekkedal, Tarjei . Overkonstitusjonalisert og underanalysert. En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen. Jussens venner. 2017, 52(5), 273-314
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61381
dc.description.abstractPlenumsavgjørelsen i Havnearbeiderdommen gjaldt konflikten mellom etableringsfriheten jf. EØS-avtalen artikkel 31 og registrerte havnearbeideres fortrinnsrett til å utføre havnearbeid (godshåndtering) jf. ILO-konvensjon nr. 137. Flertallet i Høyesterett valgte å løfte avveiningen opp på et konstitusjonelt plan – derfor er avgjørelsen prinsipielt viktig. Dommen angår forholdet mellom Grunnloven, menneskerettighetene, EØS-avtalen, andre internasjonale konvensjoner og EUs Charter om fundamentale rettigheter, den understreker respekten for EFTA-domstolen og den bekrefter homogenitetsmålsettingens styrke og gjennomslagskraft. Flertallets abstraksjonsnivå fremstår som en overkonstitusjonalisering av tvisten. Samtidig er det konkrete standpunktet i saken – subsumsjonen – i beste fall underanalysert. Utfallet kan langt på vei fremstå som foreldet etter at EU på tredje forsøk fikk på plass sekundærlovgivning på området – forordningen om havnetjenester vedtatt 15. februar 2017.en_US
dc.languageNO
dc.publisherUniversitetsforlaget
dc.titleOverkonstitusjonalisert og underanalysert. En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorBekkedal, Tarjei
cristin.unitcode185,12,4,0
cristin.unitnameNordisk institutt for sjørett
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpreprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1505119
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Jussens venner&rft.volume=52&rft.spage=273&rft.date=2017
dc.identifier.jtitleJussens venner
dc.identifier.volume52
dc.identifier.issue5
dc.identifier.startpage273
dc.identifier.endpage314
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-3126-2017-05-01
dc.identifier.urnURN:NBN:no-63989
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.source.issn0022-6971
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61381/1/Pre-print%2Bversjon%2Boverkonstitusjonalisert-underanalysert.pdf
dc.type.versionSubmittedVersion


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata