Hide metadata

dc.contributor.authorMathiassen, Heidi
dc.date.accessioned2018-03-29T22:00:07Z
dc.date.available2018-03-29T22:00:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMathiassen, Heidi. "Hold kjeft i bakgrunnen, ellers knivstikker jeg deg i øya" - Battleraps posisjon og utvikling i Norge. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61353
dc.description.abstractHiphop er en kultur og livsstil som påvirker mennesker verden over. Det er en kultur som har fått innflytelse på store deler av vår hverdag. Hiphop-kulturen påvirker måten vi snakker sammen, kler oss, hvordan vi danser og hører på musikk. Det påvirker reklamer, handel og har ført til både lokale, nasjonale og globale diskusjoner rundt tema som klasseskiller, rase, kjønn og seksualitet. Hiphop-kulturen har siden midten av 70tallet gått fra å være en uttrykksform og kultur blant afro-amerikansk ungdom i USA til å bli et massemedium som brukes av og påvirker mennesker over hele verden. Battlerap er en uttrykksform innenfor hiphop-kulturen som utføres som en verbal tvekamp der det kriges med ord, tekstlig kvalitet og fornærmelser. Deretter avgjør enten dommere, publikumsresponsen eller en kombinasjon av disse to hvem vinneren er. Tittelen på oppgaven er hentet fra en av de første norske battlene som ble lagt ut på YouTube av SkeezTV, en battlerap-liga i Oslo, mellom de to rapperne Hajoken og Droolian. Siden da har norsk battlerap gått fra å være en liten undergrunnskultur med noen få, engasjerte medlemmer til å bli en populær uttrykksform. Norsk battlerap har nå store arrangementer som har solgt ut lokaler som Blå i Oslo, fått en egen TV-serie på VGTV («Advarsel: Grove fornærmelser») og publiserte battles har tilsammen i skrivende stund i underkant av fire millioner visninger på YouTube. I denne oppgaven har jeg sett på battleraps utvikling og posisjon i Norge. Fokus har vært på holdninger, språk og endringer, spesielt som følge av medialiseringen og økt popularitet innenfor det som tidligere har vært en undergrunnskultur. Oppgaven baserer seg på intervjuer med nøkkelpersoner i miljøet, samt en innholdsanalyse av publiserte battles på YouTube fra 2011 til 2016. Innholdsanalysen omfatter endringer i holdninger (kvinnesyn, selvskryt, fornærmelser rettet mot mamma o.l.), utforming av selve uttrykksformen over tid og endringer som følge av medialisering.nob
dc.description.abstractHiphop is a culture and a lifestyle that affects people all over the world. It’s a culture that has a great influence on our everyday lives. Hiphop affects the way we interact and speak, how we dress, dance and listen to music. It affects commercials, commerce, and has led to both local, national and global discussions about social distinction, race, gender and, sexuality. Since the middle of the 70s, hiphop has gone from being a creative expression and culture among afro- and latin-american youths in the USA – to becoming a mass-medium that’s is used and influencing people all over the globe. Battlerap is a way of expressing oneself within the hiphop-culture that is performed as a verbal duel where the weapons are words, lyrics and insults. A winner is chosen either by judges, the audience or a combination of these two. The title of this thesis is from one of the first battles that was published on YouTube by the Oslo based Battlerap-league SkeezTV, between the two rappers Hajoken and Droolian in 2011. Since then, battlerap has grown from being a underground culture with a few committed fans, to a popular creative activity. Norwegian Battlerap has since then, sold out venues like Blå and Rockefeller in Oslo, gained their own TV-series on VGTV (“Advarsel: Grove fornærmelser”) and the published battles on YouTube has almost four million views. In this master thesis, I have examined battleraps development and position in Norway. The focus points have been attitudes towards different subjects, language and changes, especially the changes because of mediatization and the following increased attention to an underground culture. This master thesis is written based on interviews with key figures within the hiphop and battlerap culture, in addition to a content analysis of battles published by SkeezTV on YouTube from 2011 to 2016. The content analysis focuses on changes in attitudes, (misygony, bragging, insults, yo’ mama-jokes and violent threats), the format, and changes because of the mediatization of battlerap.eng
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title"Hold kjeft i bakgrunnen, ellers knivstikker jeg deg i øya" - Battleraps posisjon og utvikling i Norgenob
dc.title.alternative«Shut up back there, or I’ll stab you in the eyes» - Battleraps position and development in Norwayeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-03-29T22:00:07Z
dc.creator.authorMathiassen, Heidi
dc.identifier.urnURN:NBN:no-63973
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61353/1/Hold-kjeft-i-bakgrunnen--ellers-knivstikker-jeg-deg-i--ya-Heidi-Mathiassen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata