Hide metadata

dc.date.accessioned2018-03-27T08:05:12Z
dc.date.available2018-03-27T08:05:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61327
dc.description.abstractI perioden 20.juni-7.oktober ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i forbindelse med utvidelse av eksisterende E6 til firefelts motorvei og en kryssløsning ved Uthus i Stange kommune, planområdene påvirket gårdene Ljøstad vestre og østre. I løpet av 12 uker ble det ved maskinell flateavdekking åpnet seks separate felt i dyrket mark med tidvis tykke matjordslag, her ble det påvist 217 strukturer av typen kokegrop, stolpehull og ildsted, samt fossile dyrkingslag, en rydningsrøys og en branngrav. Resultatene fra 42 analyserte og daterte kullprøvene vitner om en lang periode menneskelig aktivitet på stedet, fra slutten av yngre bronsealder og opp til vikingtid, men med mest aktivitet innenfor yngre romertid og tidlig folkevandringstid. Prosjektleder: Ole Chr. Lønaas.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleGrav, kokegropfelt, dyrkingsspor og bosetningsspor, Ljøstad vestre, 293/1, Ljøstad østre, 296/1, Stange kommune, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorAxelsen, Irmelin
dc.creator.authorSand-Eriksen, Anette
dc.identifier.urnURN:NBN:no-63941
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61327/1/RPT_H_Stange_Ljoestad_160318.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata