Hide metadata

dc.contributor.authorHenanger, Karoline
dc.date.accessioned2018-03-23T23:00:23Z
dc.date.available2018-03-23T23:00:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHenanger, Karoline. Verden er en sansehage. Et menneske i bevegelse. Det situasjonistiske begrepet dérive brukt i en analyse av Cathrine Knudsens Jeg kunne vært et menneske.. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/61294
dc.description.abstractI denne avhandlingen undersøker jeg om det er fruktbart å bruke begrepet dérive, hentet fra den franske situasjonisten Guy Debord, i en litterær analyse av romanen Jeg kunne vært et menneske (2011) av den norske forfatteren Cathrine Knudsen. Jeg drar også nytte av Debords tanker om skuespillsamfunnet. I tillegg bruker jeg Walter Benjamin og Tone Selboes forskning rundt flanøren, og Gilles Deleuze og Felix Guattaris rhizom-modell. Jeg trekker også linjer til David Humes tanker om menneskets evne til å sanse, og Martin Heideggers eksistensfilosofi. I lys av teorimaterialet jeg har valgt, kan romanen sies å illustrere det å være et menneske i en moderne verden. Dette både når det gjelder bevegelse i handling og form, og når det kommer til de samfunnskritiske refleksjonene som kan tolkes som en modernitetskritikk. Ved å studere bevegelsene som skjer i romanen, både tematisk og på et handlingsplan, undersøker jeg om den kan leses derivistisk. Det bevegelige, vandrende og samfunnskritiske kan spores på flere områder i romanen – i personenes konkrete forflytninger, den bevegelige fortellerstemmen, formeksperimenteringen og refleksjonene rundt menneskesinnets egen bevegelighet.nob
dc.language.isonob
dc.subjectDavid Hume
dc.subjectGuy Debord
dc.subjectCathrine Knudsen
dc.subjectFelix Guattari
dc.subjectdérive
dc.subjectWalter Benjamin
dc.subjectMartin Heidegger
dc.subjectGilles Deleuze
dc.subjectskuespillsamfunnet
dc.titleVerden er en sansehage. Et menneske i bevegelse. Det situasjonistiske begrepet dérive brukt i en analyse av Cathrine Knudsens Jeg kunne vært et menneske.nob
dc.title.alternativeVerden er en sansehage. Et menneske i bevegelse. Det situasjonistiske begrepet dérive brukt i en analyse av Cathrine Knudsens Jeg kunne vært et menneske.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-03-23T23:00:23Z
dc.creator.authorHenanger, Karoline
dc.identifier.urnURN:NBN:no-63910
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/61294/1/Henanger--Karoline_Masteroppgave_Verden-er-en-sansehage.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata