Hide metadata

dc.contributor.authorSkifjeld, Elisabeth
dc.date.accessioned2018-02-22T22:28:13Z
dc.date.available2018-02-22T22:28:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSkifjeld, Elisabeth. «Der er ingen `Ord¿». Distanse og taushet i Herman Bangs «Ved Vejen». Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/60337
dc.description.abstractI «Ved Vejen» (1886) av Herman Bang har vi å gjøre med en forfatter som baserte diktningen på eget liv og egne erfaringer. Samtidig skrev Bang med flere former for distanse og utelatelser i teksten. Det er betydelige lag av det usagte, og fortelleren holder tilbake, går omveier og skriver indirekte. Bangs distanse og taushet var både et valg og en betingelse for hans skjønnlitterære produksjon. Målet i denne oppgaven er å møte forskningstradisjonen og lese «Ved Vejen» for å forsøke å se med nye øyne på hva de ulike formene for taushet og distanse innebærer. Hovedfokuset vil være på Katinka Bai, hvis skjebne jeg blant annet mener også, trass i hoved-personens triste skjebne, inneholder visse lyspunkter. Oppgaven har tre deler som hver diskuterer ulike former for distanse og taushet i «Ved Vejen». Den første delen tar for seg om «Ved Vejen» eventuelt blir utvidet om vi leser for-tellingen som en fordekt homo-romanse som sjonglerer med kjønnsroller. Her vil Dag Heedes Mærkværdige Læsninger være utgangspunkt. I del to ser jeg nærmere på hvordan Bang bruker ironi og patos, og de tolknings-mulighetene dette innbyr til. Kan hende forstås ironien, og dens kontrapart medfølelsen og patosen i «Ved Vejen», best når den sees på bakgrunn av Bangs realisme? Del tre avrunder oppgaven med et blikk på Bang som en til dels fremmedgjort forfatter som hele livet levde en nomadisk tilværelse, alltid på drift og aldri helt hjemme. «Ved Vejen» er en fortelling skrevet i (til dels frivillig) eksil og reisemotivet er helt sentralt.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title«Der er ingen ‘Ord’». Distanse og taushet i Herman Bangs «Ved Vejen»nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-02-22T22:28:13Z
dc.creator.authorSkifjeld, Elisabeth
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62985
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/60337/6/E_Skifjeld_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata