Hide metadata

dc.date.accessioned2018-02-15T10:13:10Z
dc.date.available2018-02-15T10:13:10Z
dc.date.created2018-02-14T12:11:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationElstad, Eyvind Christophersen, Knut-Andreas . Læreres mestringsforventninger til faglig undervisning i teknologirike læringsomgivelser. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2018, 12(1), 1-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/60124
dc.description.abstractElever i norske videregående skoler har vanligvis tilgang til datamaskiner med internett-tilgang mens undervisningen pågår. Teknologitilgjengeligheten kan ha betydning for læreres mestringsforventninger til faglig undervisning. Det er gunstig at lærere opplever mestring i jobben ettersom mestringsforventninger anses som viktige for profesjonell vekst. Problemstillingen i denne studien er å utforske hvilke belastende faktorer som er relatert til læreres mestringsforventninger til faglig undervisning. I denne studien forenes to teoretiske linser: teori om læreres mestringsforventninger i faglig undervisning, samt teori om læreres orientering til profesjonell læring. Vår teori er at faktorer som læreres persepsjon av tilkortkommenhet, deres orientering til læring, samt opplevd stress og konflikt i forbindelse med høy teknologitilgjengelighet i klasserommet kan forklare deres mestringsforventninger til faglig undervisning i teknologirike læringsomgivelser. Datagrunnlaget er en spørreskjemaundersøkelse blant 156 lærere ved 3 videregående skoler i Norge. Analysen viser at opplevd stress er sterkt negativt relatert til mestringsforventning til undervisning. Persepsjon av tilkortkommenhet er i moderat grad relatert til forventning til undervisningsmestring i teknologirike klasserom. Det er en meget sterk og positiv sammenheng mellom opplevd stress og konflikt. Det er nokså svake sammenhenger mellom opplevelse av tilkortkommenhet og opplevd stress. Disse empiriske sammenhengene viser utfordringer som hittil har vært lite påaktet i forskning om lærere i videregående skole og deres arbeid i teknologirike klasserom. Samtidig viser analysen at læreres vektlegging av kunnskap som de har tilegnet seg gjennom konkrete erfaringer i praksisfeltet, er positivt relatert til opplevd stress og svakt positivt relatert til tilkortkommenhet. I sum viser disse empiriske resultatene at vi trenger mer forskning om belastende faktorer og læreres mestringsforventninger i teknologirike læringsomgivelser.en_US
dc.languageNB
dc.language.isonoen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.titleLæreres mestringsforventninger til faglig undervisning i teknologirike læringsomgivelseren_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.creator.authorElstad, Eyvind
dc.creator.authorChristophersen, Knut-Andreas
cristin.unitcode185,18,2,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning og skoleforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin1565088
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge&rft.volume=12&rft.spage=1&rft.date=2018
dc.identifier.jtitleActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge
dc.identifier.volume12
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage19
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.5617/adno.3042
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62799
dc.type.documentTidsskriftartikkelen_US
dc.type.peerreviewedPeer reviewed
dc.source.issn1504-9922
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/60124/1/actadidactica-elstad-christophersen.pdf
dc.type.versionPublishedVersion
dc.relation.projectNFR/218245


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
This item's license is: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International