Hide metadata

dc.date.accessioned2018-02-09T13:52:56Z
dc.date.available2018-02-09T13:52:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/60028
dc.description.abstractKulturhistorisk museum gjennomførte i tidsrommet 23.5.-24.6.2016 utgravning av steinalderlokalitet id 146108 i forbindelse med realisering av reguleringsplan for Strømsvika-Sodevika, Mandal kommune, Vest-Agder fylke. På steinalderboplassen ble totalt 415 m2 maskinelt avtorvet og et areal på 54,5 m2 (9,3 m3) undersøkt med konvensjonelle metoder. Det ble gjort 10 570 gjenstandsfunn av flint, bergart, kvarts, sandstein og rhyolitt. De fleste funnene var av flint. Gjenstandsfunnene viser til boplassaktivitet i mellommesolitikum (8200-6300 f.Kr), senmesolitikum (6300-3900 f.Kr.), samt tidlig- og mellomneolitikum (3900-2350 f.Kr.). Det fremkom videre 10 strukturer hvorav to kulturlag, to ildsteder og syv stolpehull. Strukturene indikerer at det har stått en boligstruktur (tuft) på lokaliteten i senmesolittisk tid. Seks C14-dateringer viser boplassaktivitet i mellommesolittisk og senmesolittisk tid, samt i yngre jernalder. Prosjektleder: Hege Damlien.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBoplassfunn fra eldre og yngre steinalder i Strømsvika, Eskeland, 29/55, Mandal kommune, Vest-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorNielsen, Svein V.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62693
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/60028/1/RPT_VA_Mandal_Str%C3%B8msvika_310118.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata