Hide metadata

dc.date.accessioned2018-02-09T13:34:42Z
dc.date.available2018-02-09T13:34:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/60027
dc.description.abstractI tidsrommet 23. mai til 1. juli 2016 foretok KHM en arkeologisk utgravning av en lokalitet (id 216809) med bosetningsspor fra eldre steinalder og eldre jernalder, samt en kullgrop. Utgravningsfeltet lå i dyrket mark ved Momarken i Eidsberg kommune, Østfold. Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med en utvidelse av Eidsberg fengsel. I forbindelse med feltarbeidet ble 3455 m2 flateavdekket og masser fra et areal på ca. 150 m2 ble håndgravd og såldet. Ved arbeidet fremkom rester etter tre hyttetufter med nedgravde gulvflater som ut fra 13 C14-dateringer og typologiske vurderinger er tidfestet innenfor tidsrommet 7450–7050 f.Kr. Det kan imidlertid ikke utelukkes at hyttene også var i bruk etter år 7000 f.Kr. Bygningene var runde/ovale og ca. 6 m i diameter, og minst to av dem har hatt ildsteder. Det var i hovedsak bevart 0,1–0,3 m tykke kulturlag på gulvflatene. Ved undersøkelsen av hyttene fremkom også seks groper og to deler av en jordbenk. Det foreligger også 4103 steingjenstander. Av disse var 3786 stk. av flint og 293 av kvarts. Vi fant i tillegg 12 bearbeidede stykker av kvartsitt, 7 av skifer, 1 av sandstein og 7 av andre bergarter. Det foreligger også en del av et komposittredskap av harpiks, kvarts og flint, 127,45 g brente bein og nær 75 g hasselnøttskall. Funnene ble i hovedsak gjort i tilknytning til kulturlagene inne i tuftene. Hyttetuftene fremkom ca. 160 m over nåværende havnivå, og da de ble bygget lå stedet på en sandflate, ca. 1,3 km fra og 85 m høyere enn den daværende Glommafjorden. Innlandsboplassen var følgelig ikke knyttet til en større elv eller et vann, noe som gjør at beliggenheten må betegnes som uvanlig. I tillegg ble det undersøkt en leirebygd ovn som har ligget i midtskipet i et lite langhus. Ovnen og bygningen er tidfestet til overgangen bronsealder–førromersk jernalder (810–400 f.Kr.). Vi grov også ut to kokegroper. I den ene av disse ble det funnet 879,2 g keramikk av minst to leirkar, hvorav minst ett har hatt hank. Det foreligger også 1,3 g brente bein, agnekledd og nakent bygg og emmer-/spelthvete i kokegropen. Ett av nakenbyggene er 14C-datert til 540–380 f.Kr. Ut over dette grov vi ut en sirkulær kullgrop fra nyere tid med en bevart diameter på ca. 1 meter og seks groper. Prosjektleder: Ole Christian Lønaas/Hege Damlien.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleMellommesolittiske groptufter, bosetningsspor fra bronse og jernalder og kullgrop fra nyere tid. Eidsberg fengsel, Østereng, 51/6, Eidsberg, Østfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMjærum, Axel J.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62692
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/60027/1/RPT_Ost_Eidsberg_Ostereng_020218.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata