Hide metadata

dc.contributor.authorØstad, Simen
dc.date.accessioned2018-02-08T22:28:21Z
dc.date.available2018-02-08T22:28:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationØstad, Simen. Så frie folk i en så formell situasjon - En narrativ analyse av kunststudenters valg om å studere kunst. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/60013
dc.description.abstractStudien tar for seg hvordankunststudenter ser på egne valg om å studere kunst. Hva fikk dem til å ta valget, og hva tenker de om valget nå? Studien legger vekt på grunner som framstår som viktige i studentenes egne fortellinger, som gir inntrykk av en komplisert prosess heller enn ett enkelt valg. Informantene forteller innviklede historier om gjentatte ganger å velge seg til kunsten i løpet av livet. Kunsten har hatt viktige funksjoner i samfunnet så langt tilbake vi kan dokumentere at det har eksistert et samfunn. Som dokumentasjon, underholdning eller for å gi befolkningen dannelse. Sosiologien tar ikke fatt på selve kunsten, men på aktørene og prosessene som omgir den. Fra Bourdieus studier av bohemene og kapitalformer til studier av kunstnerrollen som i Norge har vært i stadig utvikling. I løpet av studien har det blitt gjennomført 8 intervjuer med studenter på KHiO, henholdsvis fra linjene for Kunst og Håndverk, Design og fra Kunstakademiet. Disse tre linjene tilsvarer det visuelle kunstfeltet. Intervjumaterialet har i stor grad tatt form av livshistorier hvor informantene deler av egne fortellinger fra tidlig barndom til hvordan de forestiller seg framtiden. Studentene har ulike historier, men mange temaer er også felles. De av temaene som har framstått som viktigst for gruppen som helhet som har blitt undersøkt videre. For informantene i dette prosjektet framstod fortellinger om støtte og motstand fra foreldre, familie og andre viktige relasjoner som viktige for valget av studier. Mange fortalte også at de søkte seg mot en følt tilhørighet de ikke fant noe annet sted. Det kan handle om en yrkesidentitet, men også om noe så banalt som å få en anbefaling. Her inngår også fortellinger om forutbestemthet, der studentene anser kunstfeltet som det eneste reelle valget fordi de føler seg kalt, eller føler at de ikke får til noe annet. Det siste temaet som drøftes er strategier for framtiden. Studentene gjør kvalifiserte gjetninger av hvordan framtiden vil bli som kunstner, og deles inn i fortellinger om å lykkes, om alternativer og om kulturelt entreprenørskap.nob
dc.language.isonob
dc.subjectKunstsosiologi
dc.subjectKHiO
dc.subjectSimmel
dc.subjectBourdieu
dc.subjectmotivasjon
dc.subjectirrasjonell økonomi
dc.subjectkulturell entreprenør
dc.subjectparadoksal økonomi
dc.subjectkulturell kapital
dc.subjectnarrativ
dc.subjectsosiologi
dc.subjectegenverdi
dc.subjecttilhørighet
dc.subjectmyter
dc.subjectkunstnerisk kapital
dc.subjectsymbolsk kapital
dc.subjectnarrativ analyse
dc.subjectvalg
dc.subjectkulturelt entreprenørskap
dc.subjectkunststudenter
dc.subjectintervju
dc.subjectkunst
dc.titleSå frie folk i en så formell situasjon - En narrativ analyse av kunststudenters valg om å studere kunstnob
dc.title.alternativeThese free people in this formal situation - A narrative analysis of art students choice of studying arteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-02-08T22:28:21Z
dc.creator.authorØstad, Simen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62691
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/60013/1/S--frie-folk-i-en-s--formell-situasjon---En-narrativ-analyse-av-kunststudenters-valg-om---studere-kunst.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata