Now showing items 1-1 of 1

  • Aasness, Marie Aarestrup (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Oppgaven analyserer betydningen av å innføre en rushtidsavgift i Oslo, i form av høyere bomavgift. Ingen er tjent med å stå i kø. Kø skaper et effektivitetstap. Skaden kan reduseres ved å prise den negative eksterne kostnaden ...