Now showing items 1-1 of 1

  • Aasen, Ellen Kristin (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Flere land har i de siste årene opplevd at deres styringsrenter har blitt satt ned til et nullnivå. Konsekvensene er at landene er i en økonomisk tilbakegang hvor de ikke klarer å øke produksjonen ved å senke renten ...