Now showing items 1-1 of 1

  • Aarhaug, Jørgen (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Konkurranse og anbud i lokal rutebiltransport Anbud har gradvis blitt tatt i bruk i Norge fra 1994. Dette har fått konsekvenser for konkurransesituasjonen i lokal rutebiltransport. Tidligere løyveområder er samlet til ...