Now showing items 1-1 of 1

  • Aanensen, Thomas (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Formålet med denne studien er å undersøke hvordan lærergruppenes lønnsutvikling har vært fra 1960-tallet og fram til i dag, og videre forsøke å gi noen mulige forklaringer på utviklingen. Det er da relevant både å se på ...