Now showing items 1-1 of 1

  • Aanderaa, Helga (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    Sammendrag Det har lenge forgått en debatt om friere handel fører til større likheter mellom land, eller om konsekvensen tvert imot blir at ulikheter forsterkes, at rike land blir rikere og fattige blir fattigere. Denne ...