Now showing items 1-1 of 1

  • Aabø, Sigbjørn Helstad (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Myndighetene i Norge står i dag ovenfor et problem med en akkumulering av udekkede pensjonsforpliktelser over tid. Den mest aktuelle løsningen på dette ser ut til å være å bruke landets inntekter fra petroleumsvirksomheten ...