Hide metadata

dc.contributor.authorWilhelmsen, Cathrine Elisabeth Weyde
dc.date.accessioned2018-01-24T22:27:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationWilhelmsen, Cathrine Elisabeth Weyde. Babyen min sover ikke! Hva kan jeg gjøre med det? En systematisk litteraturgjennomgang av hvilken effekt planmessige foreldreintervensjoner har på etablering av søvnvaner og behandling av søvnproblemer hos spedbarn. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/59712
dc.description.abstractInnledning: Det er uenighet om hvordan foreldre kan etablere søvnvaner og behandle søvnproblemer hos spedbarn. Nyere søvnforskning har bidratt til kunnskap om spedbarns normale søvnutvikling og er viktig for å forstå spedbarns søvnatferd. Det første leveåret er tilstandsregulering en sentral utviklingsoppgave, og foreldre bidrar med andreregulering for å støtte spedbarnets utvikling av tilstands- og selvregulering. Evne til innsovning og opprettholdelse av søvn kan ses på som første steg i selvregulering. Foreldre og fagfolk har ulik teoretisk forankring og oppfatning av hvordan man skal få spedbarnet til å sove, og de kan deles inn i to grupper: Intuitiv og planmessig omsorgsstil. Foreldres atferd og spedbarns søvnmønster kan videre forstås i lys av transaksjonsmodellen som resultat av et kontinuerlig samspill. Denne oppgaven ser på hvilken effekt planmessige foreldreintervensjoner har på etablering av søvnvaner og behandling av søvnproblemer hos spedbarn med en normal utvikling. Metode: Det ble utført et systematisk litteratursøk i søkemotoren OVID PsycINFO og gjennomgått 1247 treff. Totalt tre litteraturgjennomganger med 21 enkeltstudier møtte inklusjonskriteriene. Disse er blitt systematisk vurdert og danner bakgrunnen for resultatene. Resultater: De tre litteraturgjennomgangene fant at planmessige foreldreintervensjoner har effekt på etablering av søvnvaner og behandling av søvnproblemer hos spedbarn. Undervisning til foreldre om å minimere responsen og lære spedbarnet å sovne selv, har effekt på etablering av spedbarnets søvnvaner. Ekstinksjonsmetoder ser ut til å ha effekt på behandling av søvnproblemer hos spedbarn over seks måneder. Diskusjon/konklusjon: Resultatene viser at planmessige foreldreintervensjoner har en positiv effekt på spedbarns søvn, men at bruken av dem er omdiskutert med grunnlag i ulik forståelse av teori. Forskningsfeltet er preget av heterogenitet, og videre forskning bør undersøke hvilke komponenter i planmessige foreldreintervensjoner som har best effekt på spedbarns søvn.nob
dc.language.isonob
dc.subjectforeldre
dc.subjectsøvn
dc.subjectspedbarn
dc.subjectintervensjoner
dc.titleBabyen min sover ikke! Hva kan jeg gjøre med det? En systematisk litteraturgjennomgang av hvilken effekt planmessige foreldreintervensjoner har på etablering av søvnvaner og behandling av søvnproblemer hos spedbarnnob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2018-01-24T22:27:59Z
dc.creator.authorWilhelmsen, Cathrine Elisabeth Weyde
dc.identifier.urnURN:NBN:no-62382
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/59712/11/Hovedoppgave-Spedbarn-og-s-vn.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata